Droppe til innhold

Mitt arbeidsforhold

Mitt arbeidsforhold

Helse, miljø og sikkerhet / Sikkerhet / Kjemiske stoffer og biologisk materiale

Stoffkartotek

Stoffkartoteket er en samling av sikkerhetsdatablader for farlige kjemikalier som brukes i virksomheten. Kartoteket skal også inneholde informasjonsblad for andre helseskadelige stoffer samt helsefarlig biologisk materiale. OsloMet bruker det elektroniske stoffkartoteket Ecoonline.

Har du skriverettigheter, be om oppgradering av din Feide-bruker.

Krav til drift av stoffkartotek

Stoffkartoteket skal til enhver tid være oppdatert. Det må etableres rutiner som sikrer at alt som skal registreres bli registrert og at siste utgave av sikkerhetsdatabladet og/eller informasjonsbladet er tilgjengelig i papirversjon.

Linjeleder skal sørge for at

 • det utpekes stoffkartotekkontakt(er) for drift av stoffkartoteket i enheten
 • studenter og ansatte som er brukere av stoffkartoteket gis nødvendig opplæring
 • det avsettes tilstrekkelig tid og ressurser til arbeid med ajourhold av stoffkartoteket
 • det gjennomføres risikovurdering av alle stoffene i ECOonline
 • melding om ny stoffkartotekkontakt sendes Enhet for HMS.

Stoffkartotekkontakt skal

 • administrere arbeidet med stoffkartoteket lokalt i samarbeid med linjeleder
 • gi brukeropplæring lokalt
 • veilede, informere og bistå når det gjelder bruk av stoffkartoteket, og stoffkartotekets risiko- og substitusjonsvurderinger
 • rapportere til linjeleder

«Funksjonsbeskrivelse for stoffkartotekkontakt» gir detaljer om arbeidet.

Ansatte og studenter skal

 • gjøre seg kjent med stoffkartoteket, kjemikalier/biologiske faktorer og sikkerhetsdatablad/informasjonsblad på sitt arbeidssted før arbeidet starter
 • delta i nødvendig opplæring

Kontakt