Innkjøp og økonomi - Ansatt

Innkjøp og økonomi

Innkjøp og økonomi

Bestill en vare eller tjeneste

Skal du bestille varer eller tjenester?  Her får du informasjon om hvilke varer/tjenester du kan bestille via Min bestilling, og hvordan gjøre innkjøp og informasjon om rammeavtaler finner du her.

Bestillings- og fakturabetingelser

Rutiner for bestillings- og fakturabetingelser, og bestillerkoder (krever innlogging) for alle enheter.

Regler om økonomi og anskaffelser

Informasjon om innkjøp inntil eller over NOK 500.000, budsjettdisponeringsmyndighet og bestillingsfullmakt (attestasjonsfullmakt) finner du her: Regler om økonomi og anskaffelser.

Skjemaer for innkjøp og økonomi

Her finner du skjemaer relatert til økonomi som lønn, regnskap, innkjøp og søknad om eksterne midler, BOA prosjekter.

Kontaktpunkter lønn

Ansatte kontakter HR om egne lønnsforhold, spørsmål om tid og fravær, permisjoner osv.