Oversikt over innkjøpere | Innkjøp og økonomi - Ansatt

Oversikt over innkjøpere

Oversikt over innkjøpere

Her finner du din lokale innkjøper du kontakter ved ev. spørsmål ved bestillinger.

Innhold

Fellesadministrasjonen

AFI:

Eiendom:

FoU:

Universitetsbiblioteket (UB):

HR:

NAFO:

NIBR:

NOVA:

IKT:

Rektorat:

SDI:

SIFO:

SK:

SPS:

Studentparlamentet:

STU:

Økonomi:

Fakultet HF

Fakultet LUI

Fakultet SAM

Fakultet TKD

For innkjøpere

For innkjøpere