Helse, miljø og sikkerhet - Ansatt

Helse, miljø og sikkerhet

Helse, miljø og sikkerhet

A-å HMS

A-å HMS gir en alfabetisk oversikt med HMS-relaterte stikkord og temaer.

Aktører i HMS-arbeidet

Sentrale aktører i HMS-arbeidet er: AKAN-ressurser, Arbeidsmiljøutvalget (AMU), Lokale arbeidsmiljøutvalg (LAMU), Bedriftshelsetjenesten (BHT), Enhet for HMS, HMS-koordinatorer og Verneombud/vernetjenesten.

Helse og miljø

Helse og miljø gir oversikt over hvordan OsloMet ivaretar arbeidet med psykososialt, organisatorisk og fysiske arbeidsmiljø, dessuten hvordan hensynet til ytre miljø følges opp.

Sikkerhet

Sikkerhet er en samleside for brannvern, informasjonssikkerhet, informasjon om hjertestartere, sikkerhet i lab- og verksted og personvern. Siden har lenke til "På den sikre siden".

Systematisk HMS

Universitetets  HMS-håndbok beskriver det systematiske HMS-arbeidet.

Varslingsveiledning

Å varsle er å si ifra om kritikkverdige forhold ved virksomheten. Her finner du varslingsveiledingen for OsloMet.