Droppe til innhold

FoU SAM

FoU SAM

Intern søknadsordning for publiseringsstøtte

Tilsatte ved SAM som jobber med vitenskapelige artikler til publisering i internasjonale tidsskrift, antologier eller monografier kan få støtte til språkvask (copyediting) og oversetting. Støtten er på inntil 8.000 kr. både for artikler som sikter mot nivå 1 og nivå 2.
 

Det er en forutsetning at artikkelen kan godkjennes som en vitenskapelig publisering, herunder at den publiseres i en autorisert kanal (sjekk her: http://dbh.nsd.uib.no/kanaler/).

Bemerk i forbindelse med oversettelser at tekster som har vært publisert som tellende vitenskapelig publisering på ett språk ikke teller igjen om de publiseres på et annet språk.

Ordningen gjelder også for stipendiater, men forutsetter at de på søknadstidspunktet enten har brukt opp driftsmidlene for inneværende år eller har planlagte aktiviteter som gjør at de vil bruke dem opp.

Dersom søknadene sendt innvilges, må midlene være brukt senest 30.11. i innvilgelsesåret.

Av søknaden skal følgende komme fram:

  • navn, stilling og enhet
  • tittel på manuskript
  • navn på planlagt(e) publiseringskanal(er)
  • nivå (1 eller 2)
  • er det språkvask eller oversettelse det søkes om
  • kostnad for oversetting eller språkvask (basert på et innhentet tilbud)
  • når midlene skal brukes

Den internasjonale Editorial Freelancers Association er et mulig sted å henvende seg til for å få hjelp med kvalifisert språkvask på ulike fagområder.

Send søknad som e-post til FoU-rådgiver Kaarina Ritson.

Søknader behandles fortløpende av prodekan for FoU.

chatbot-portlet