Om forskningsadministrasjonen - Ansatt

Om FoU-seksjonen ved SAM

Om FoU-seksjonen ved SAM

Medarbeiderne i FoU-seksjonen ved fakultetet er kontaktpersoner for ulike institutter/enheter. I tillegg har vi hovedansvar for ulike oppgaver for hele fakultetet.

Kathleen Jennings

Seksjonssjef FoU

Anne Thorsen

Forskerutdanning:

 • Administrasjon av doktorgradene 
 • Sekretær for doktorgradsutvalget
 • Cristin superbruker

Inger Johanne Flatland

Forskningsadministrasjon:

 • Søknader om ekstern finansiering
 • Oppfølging av prosjekter med ekstern finansiering
 • Datasikkerhet/ personvern
 • NSD/ REK

Kaarina Ritson

Forskningsadministrasjon: 

 • Nasjonale søknader om ekstern finansiering
 • Horizon 2020 og Horizon Europe finansieringsordninger
 • EØS-midler, COST Action
 • Management av Horizon 2020 prosjekter
 • Søknader om språkvask/oversettelse (intern publiseringsstøtteordning ved SAM) 

Sissel Johansen

Forskningsadministrasjon:

 • Søknader om ekstern finansiering