Om forskningsadministrasjonen - Ansatt

Om FoU-seksjonen ved SAM

Om FoU-seksjonen ved SAM

Medarbeiderne i FoU-seksjonen ved SAM bistår vitenskapelig ansatte, forskergrupper og ledelsen ved fakultetet. Vi har hovedansvar for ulike oppgaver. Her finner du informasjon om hvem som gjør hva.

Hanna Karv

Seksjonssjef FoU

Anne Thorsen

Forskerutdanning:

 • Administrasjon av doktorgradene 
 • Sekretær for doktorgradsutvalget
 • Cristin superbruker

Gøril Borgen Eide

Forskningsadministrasjon:

 • Søknader om ekstern finansiering
 • Oppfølging av prosjekter med ekstern finansiering
 • Medlem i Innovasjonsnettverket ved OsloMet

Inger Johanne Flatland

Forskningsadministrasjon:

 • Søknader om ekstern finansiering
 • Oppfølging av prosjekter med ekstern finansiering
 • Datasikkerhet/ personvern
 • Forskningsdatabasen
 • NSD/ REK

Kaarina Ritson

Forskningsadministrasjon: 

 • Nasjonale søknader om ekstern finansiering
 • Horizon 2020 og Horizon Europe finansieringsordninger
 • EØS-midler, COST Action
 • Management av Horizon 2020 prosjekter
 • Søknader om språkvask/oversettelse (intern publiseringsstøtteordning ved SAM) 

Kersti Ahrén Heløe

Forskerutdanning:

 • Administrasjon av doktorgradene 
 • Sekretær for FoU utvalget
 • Cristin superbruker

Tina Svingerud

Forskerskolen: koordinator av  forskerskolen DIGIT