Film, lyd og foto - Ansatt

Film, lyd og foto

template.back.to.overview Film, lyd og foto

Finn bilder du kan bruke i jobben, eller få hjelp til filming, streaming eller leie av utstyr.
 • Bilder

  Du kan bruke bilder fra OsloMets bildearkiv.

  Husk å kreditere bildene slik: navn på fotograf/OsloMet.

  Se og last ned bilder fra bildearkivet (foto.oslomet.no).

  Bildene er til fri bruk kun i redaksjonell sammenheng eller i informasjonsmateriell for OsloMet.

  Kommersiell bruk eller annet må avklares med Avdeling for samfunnskontakt og kommunikasjon, foto@oslomet.no.

  Se også retningslinjene for bilder brukt på OsloMet sine hovednettsteder: ansatt.oslomet.no, og student.oslomet.no og oslomet.no (krever innlogging).

 • Samtykke til bildebruk

  Samtykke før fotografering

  Når du skal publisere, dele eller bruke bilder, film eller lydopptak må du forholde deg til åndsverksloven § 104 (lovdata.no). Det skal foreligge et skriftlig, informert og frivillig samtykke for alt mediemateriell som krever dette. Nedenfor er det samlet eksempler på bilder som ofte brukes i OsloMet-sammenheng. Mer informasjon om bildebruk kan du finne på Datatilsynet sin nettside om deling av bilder (datatilsynet.no).

  Bilder som trenger samtykke

  • Bilder der enkeltpersoner er hovedmotivet.
  • Illustrasjonsbilder

  Simen som går langs en sti med gjerder og hager på begge sider.
  Eksempel: Bilder der personer er i fokus skal alltid ha samtykke. På bildet er tidligere student ved OsloMet, Simen Berge. Foto: Benjamin A. Ward/OsloMet

  4 studenter som spiller shuffleboard. Ei jente strekker hendene opp i taket, en gutt ser etter pucken han nettopp har sendt avgårde. To studenter står rundt og ser på.
  Eksempel: Bilder der ansatte eller studenter illustrerer en reell studie- eller jobbsituasjon krever samtykke. Dette inkluderer også bilder som illustrerer de ulike studiene og studentliv. Foto: Benjamin A. Ward/OsloMet

  Bilder som ikke trenger samtykke

  • Bilder uten mennesker
  • Bilder som har aktuell og allmenn interesse
  • Bilder hvor situasjonen eller aktiviteten er det egentlige motivet i bildet. Situasjonsbilder kan være vanskelig å bedømme. Er du i tvil - be alltid om samtykke. 

  Adam Douglas på en scene som spiller gitar og synger i en mikrofon
  Eksempel: Personer som er en del av arrangementet (underholdning, talere etc.), kan også tas bilde av uten skriftlig samtykke. På bildet er Adam Douglas fra Kick-off for ansatte i 2018. Foto: Skjalg Bøhmer Vold/OsloMet. 

  En gruppe mennesker utenfor Pilestredet 52. Noen står og snakker sammen, og andre får servert mat under hvite partytelt.
  Eksempel: Det kreves ikke samtykke for å ta bilder av en gruppe mennesker på en konsert, et arrangement eller hendelser som har allmenn interesse, men vis hensyn og be om samtykke om du er i tvil. Bildet er fra Mangfoldsfestivalen på OsloMet i 2018. Foto: Benjamin A. Ward/OsloMet

  Samtykkeerklæring

  Her kan du laste ned samtykkeerklæringsskjema til fotografering. Du står selv ansvarlig for at skjemaene blir utfylt og lagret. 

 • Film- og lyd

  AV-tjenester

  Ansatte kan kontakte Medieseksjonen for å få AV-støtte. Medieseksjonen tilbyr utlån av fotoutstyr/audiovisuelt utstyr og studiofasiliteter, og kan blant annet bistå med videoproduksjon, lydproduksjon og streaming eller opptak av konferanser og forelesninger.

  Er du nysgjerrig på hva som er produsert tidligere? FilMet (film.oslomet.no) er en portal for undervisningsfilmer. Her kan du finne opptak fra interne arrangementer, forelesninger og opplæringsvideoer.

  Kjøpe AV-utstyr til ditt fakultet/enhet?

  Medieseksjonen tilbyr rådgivning for ansatte ved innkjøp av AV-utstyr til egen enhet. Kontakt Medieseksjonen på e-post.

  Plattformer OsloMet nytter for film/video/streaming

  Se nettside om hvilke plattformer OsloMet nytter for film/video/streaming.

   

 • Samtykke for film- og lydopptak

  Retningslinjer for filmopptak

  Ved streaming/live-sending/direktesending av film ved OsloMet har du som arrangør ansvar for å få på plass et lovlig grunnlag for streaming/livesending o.l., se Datatilsynets nettside om deling av bilder (datatilsynet.no).

  Dersom du skal filme og formidle arrangement o.l. direkte på nettet (streaming) person(er) som bare er med i situasjonen og ikke er hovedperson(er) i filmen/streamingen,

  • kan du bruke det lovlige grunnlaget «berettiget interesse». Du anbefales å bruke skjema for vurdering av «berettiget interesse», som du finner på nettsiden om personvernrutiner. Vurderingen skal dokumenteres og arkiveres i Public 360.
  • skal du informere de tilstedeværende om filmingen. Informasjonen kan være det samme som følger av informasjon knyttet til et informert samtykke, bortsett fra at du informerer om at det lovlige grunnlaget er «berettiget interesse» og opplyser noe av vurderingen som er gjort.

  Dersom du skal filme og formidle arrangement og lignende direkte på nettet (streaming) en eller flere personer som er hovedpersoner i filmen/streamingen skal du innhente et informert samtykke fra disse. Samtykkeskjema for streaming/live-sending/direktesending ved OsloMet: Bokmål.doc eller nynorsk.doc. Samtykkeskjemaet skal arkiveres i Public 360.

  Dersom opptaket skal publiseres i FilMet må den som har laget filmen fylle ut en publiseringsavtale. Informasjon om FilMets publiseringsavtaler (film.oslomet.no).

Kontakt

Kontakt