Erasmus+ utveksling for tilsatte | Kompetanseutvikling - Ansatt

Erasmus+ansattutveksling

Erasmus+ansattutveksling

Behov for inspirasjon og kompetanseutvikling? Sjekk ut ansattutveksling! Gjennom Erasmus+ programmet kan du som ansatt få stipend til et opphold ved en partnerinstitusjon eller en annen institusjon i Europa. Stipendet kan brukes til undervisning eller opplæring.  
 • Søknadsprosessen

  Du søker om ansattstipend via nettskjema til Erasmus+ teamet ved Seksjon for karriere, internasjonalisering og studentliv. Nettskjemaet finner du på informasjonssiden til de to stipendtypene, opplæringsstipend og undervisningsstipend. 

  Stipendtyper og kriterier

  Det finnes to typer stipend du kan søke om; undervisningsstipend og opplæringsstipend. De to stipendene har ulike kriterier. Vi viser også til de overordnede kriteriene for tildeling av ansattstipend. Du er selv ansvarlig for å undersøke muligheter, og å finne ut hva du skal gjøre og hvor du skal. Søknaden din må være relatert til strategiske prioriteringer ved enheten du jobber ved.  

  Hvem kan søke?

  For å kunne søke må du ha et aktivt ansettelsesforhold ved OsloMet (fast eller midlertidig). Du kan ikke søke hvis du har gått av med pensjon, eller er ansatt under pensjonistvilkår. 

  Søknadsfrister 

  Tenker du på å søke om Erasmus+ ansattstipend for utvekslingsopphold?  Neste søknadsfrist er 15. januar 2022 for opphold i vårsemesteret 2022. Søknadsfrist for opphold i høstsemesteret er 15. mai 2022.

  Vi har dessverre ikke mulighet til å behandle søknader utenom frist. Søknadsfristen er den samme for begge typer stipend. 

 • Undervisningsstipend

  Erasmus+ stipend for undervisningsopphold gir deg som ansatt ved OsloMet muligheten til å undervise ved en av OsloMets Erasmus+ partnerinstitusjoner i Europa.

 • Opplæringsstipend

  Erasmus+ stipend for opplæringsopphold gir deg som ansatt ved OsloMet muligheten til lære noe som er nyttig for din egen arbeidshverdag.

 • Hvor stort er stipendet?

  Stipendet er delt i to: reisestipend og oppholdsstipend. Reisestipendet avhenger av hvor langt du reiser, og oppholdsstipendet er avhengig av hvor du skal være. 

  Du kan få ekstra oppholdsstipend for inntil 4 dager for reisen tur-retur, og du kan få høyere reisestipend dersom mesteparten av reisen foretas på miljøvennlig måte (grønn reise), det vil si med tog, buss, bildeling, sykkel eller el-bil.

  Mer informasjon om satser for Erasmus+ ansattstipend.

 • Informasjon i forbindelse med Brexit

  Du kan søke om Erasmus+ansattstipend for å reise til Storbritannia høsten 2021 og våren 2022 i henhold til øvre kriterier og innenfor søknadsfristene.  

  Vi har samlet oppdatert informasjon om konsekvenser av Brexit når det gjelder samarbeid med Storbritannia.  

 • Utenlandsreiser ved OsloMet

 • Digitale læringsmuligheter

  Har du lyst til å videreutvikle din internasjonale kompetanse og bidra til internasjonaliseringsarbeidet ved OsloMet? Det finnes digitale læringsmuligheter!  

Kontakt

Kontakt