Erasmus+ utveksling for tilsatte | Kompetanseutvikling - Ansatt

Erasmus+ansattutveksling

Erasmus+ansattutveksling

Behov for inspirasjon og kompetanseutvikling? Sjekk ut ansattutveksling! Gjennom Erasmus+ programmet kan du som ansatt få stipend til et opphold ved en partnerinstitusjon eller en annen institusjon i Europa. Stipendet kan brukes til undervisning eller opplæring.  

Hva kan du søke om støtte til?

Det finnes to stipendtyper: et stipend til undervisningsopphold og et til opplæringsopphold

Stipendene skal brukes til å bygge kompetanse som støtter opp under hovedprioriteringene i Erasmus+ programmet og dine nåværende eller fremtidige arbeidsoppgaver ved OsloMet. De skal også bidra til å styrke internasjonalt samarbeid ved OsloMet.

Hovedprioriteringene i Erasmus+ programmet er:

 • Inkludering og mangfold 

 • Bærekraft og grønn profil 

 • Digitalisering 

Hvem kan søke?

For å kunne søke må du ha et aktivt ansettelsesforhold ved OsloMet (fast eller midlertidig). Du kan ikke søke hvis du har gått av med pensjon, eller er ansatt under pensjonistvilkår.

Hvordan søker du?

Du søker om ansattstipend i et nettskjema, ett for hver oppholdstype.

Skjemaene åpner tre uker før søknadsfristene og lenkes opp på informasjonssidene til de to stipendtypene: undervisningsopphold og opplæringsopphold. Der finner du også mer informasjon om kriteriene som stilles.

Søknadsfrister

 • 15. januar for opphold i vårsemesteret

 • 15. mai for opphold i høstsemesteret

Søknadsfristene er de samme for begge stipendtypene, og kun søknader som kommer innen fristen blir behandlet.

Behandling av søknaden

Det er Erasmus+ teamet ved Seksjon for karriere, internasjonalisering og studentliv som behandler søknadene og du kan forvente å få svar innen 4 uker etter at søknadsfristen har utløpt.

Dersom det er begrensede midler, vil følgende bli prioritert når søknadene behandles: 

 1. Søknader fra ph.d.-stipendiater
 2. Søknader fra ansatte som skal bruke stipendet til digital kompetanseheving for å lære mer om: :
  • pedagogisk bruk av digitale verktøy i undervisning
  • studieadministrative systemer og verktøy
  • blandet mobilitet (kombinasjon av fysisk og digital mobilitet) 
  • bærekraft og grønn omstilling 

 3. Ansatte som tidligere ikke har vært på Erasmus+ ansattutveksling
 4. Maks én søknad per søker

​​​​​Kriteriene og prioriteringene er utarbeidet i henhold til kriterier i Erasmus+ programmet, Nasjonal strategi for bruk av Erasmus+ programmet, OsloMet sin strategi (oslomet.no) med underliggende strategier, og Erasmus Policy Statement (oslomet.no).

Hvor stort er stipendet?

Stipendet, enten til undervisningsopphold eller opplæringsopphold, er delt i to: reisestipend og oppholdsstipend. Reisestipendet avhenger av hvor langt du reiser, og oppholdsstipendet er avhengig av hvor du skal være, men satsene er de samme for både opplærings- og undervisningsstipend.

Reiser du grønt kan du få ekstra oppholdsstipend for eventuell ekstra reisetid, inntil 4 dager ekstra tur-retur, og du kan få høyere reisestipend.

Les mer om satser for Erasmus+ ansattstipend og grønne reiser.

Kontakt

Kontakt