Droppe til innhold

Vårt OsloMet

Vårt OsloMet

Kompetanseutvikling / Erasmus+ utveksling for ansatte

Erasmus+ ansattstipend for opplæringsopphold

Erasmus+ stipend for opplæringsopphold gir ansatte ved OsloMet muligheten til lære noe som er nyttig for egen arbeidshverdag gjennom opphold ved en partnerinstitusjon, bedrift, organisasjon, skole, offentlig etat eller lignende.

Opplæringsstipendet kan brukes til opphold ved en av OsloMets Erasmus+ partnerinstitusjoner i Europa eller ved en bedrift, organisasjon, skole, offentlig etat eller lignende. Målet er at du skal lære noe av å oppholde deg der, enten gjennom seminar, workshops, Erasmus Partner Week, jobbskygging, språkkurs eller lignende. NB! Det er IKKE er mulig å søke om støtte til konferanser (bare seminar og workshops).

Det du lærer skal være til nytte i din arbeidshverdag og det skal bidra i internasjonaliseringsarbeidet ved OsloMet. 

Hvor kan du reise? 

OsloMet har partnerinstitusjoner i de fleste av landene som er med i Erasmus+. Det inkluderer de 28 EU-landene, samt Island, Liechtenstein, Tyrkia og Makedonia. Ta kontakt med internasjonal koordinator ved ditt institutt/fakultet for mer informasjon om hvilke institusjoner vi har avtaler med. Du kan også reise til bedrifter, organisasjoner, skoler, offentlige etater eller lignende i Erasmus + landene.

 • Oversikt over "Staff Training Events" ved OsloMets Erasmus+ partnerinstitusjoner
 • Imotion (staffmobility.eu) er en online platform med oversikt over veldig mange av de "staff training events" som organiseres i Europa.
 • Språkkurs: Dersom du planlegger et språkkurs på engelsk, anbefaler vi deg å undersøke mulighetene ved London School of English, hvor du får 10 prosent avslag på kursavgiften når du oppgir at du er OsloMet ansatt.

Hvilke betingelser gjelder? 

Før du søker

 • Oppholdet ditt må avtales med nærmeste leder.
 • Oppholdet skal vare minimum 4 dager (hvorav minst to dager er oppholdsdager med faglig program), maksimum 2 måneder.
 • Stipendet kan brukes til opphold ved en partnerinstitusjon, bedrift, skole, organisasjon, offentlige etater.
 • Du kan ikke få Erasmus+ ansattstipend til aktiviteter som mottar støtte fra andre EU-samarbeidsprogram/prosjekt.
 • Tilleggskriterium for språkkurs: stipendmottakeren må følge språkkurs som arrangeres på steder der det er mulig å praktisere gjeldende språk også utenfor kurstimeplanen.

Etter oppholdet

 • For å kunne søke må du ha et ansettelsesforhold ved OsloMet (fast eller midlertidig) Du kan ikke søke om du har gått av med pensjon/eller er ansatt under pensjonistvilkår.

 • Alle stipendmottakere er forpliktet til å levere all dokumentasjon i henhold til krav fra EU-kommisjonen. Dersom vi ikke mottar nødvendig dokumentasjon i tide, vil du selv være ansvarlig for å finansiere eget opphold.

 • Stipendmottakere må levere reiseregning i henhold til avtale med nærmeste leder. Følg bruksanvisning for levering av reiseregning i SAP, og marker at det gjelder Erasmus+ ansattstipend i emnefeltet.

Søknad

Neste søknadsfrist er 15. februar 2019 for utreise i vårsemesteret 2019. Lenke til søknadsskjema vil bli publisert medio januar.

Her kan du få oversikt over hva du må fylle ut.

Inspirasjon

Her har vi samlet noen gode historier fra Erasmus+ opplæringsopphold, les og bli inspirert!

Kontakt