Droppe til innhold

Vårt OsloMet

Vårt OsloMet

Kompetanseutvikling / Erasmus+ utveksling for ansatte

Erasmus+ ansattstipend for opplæringsopphold

Erasmus+ stipend for opplæringsopphold gir ansatte ved OsloMet muligheten til lære noe som er nyttig for egen arbeidshverdag gjennom opphold ved en partnerinstitusjon, bedrift, organisasjon, skole, offentlig etat eller lignende.

Opplæringsstipendet kan brukes til opphold ved en av OsloMets Erasmus+ partnerinstitusjoner i Europa eller ved en bedrift, organisasjon, skole, offentlig etat eller lignende. Målet er at du skal lære noe av å oppholde deg der, enten gjennom seminar, workshops, Erasmus Partner Week, jobbskygging, språkkurs eller lignende. NB! Det er IKKE er mulig å søke om støtte til konferanser (bare seminar og workshops).

Det du lærer skal være til nytte i din arbeidshverdag og det skal bidra i internasjonaliseringsarbeidet ved OsloMet. 

Hvor kan du reise? 

Du har mange  muligheter når du skal finne ut hvor du skal reise. OsloMet har partnerinstitusjoner i de fleste av landene som er med i Erasmus+. Det inkluderer de 28 EU-landene, samt Island, Liechtenstein, Tyrkia, Makedonia og Serbia. Du kan også reise til bedrifter, organisasjoner, skoler, offentlige etater eller lignende i Erasmus + landene. På studiepresentasjonssidene kan du finne informasjon om hvilke institusjoner vi har Erasmus+ avtaler med.

Søknadsfrist 15. februar for våren 2019 – informasjon til søkere som planlegger besøk til Storbritannia

Du kan søke om ansattstipend til Storbritannia for våren 2019. MEN det er flere ting du bør være oppmerksom på.

Det er fortsatt uklart hva som skjer med Storbritannias deltakelse i Erasmus + programmet. Dersom Storbritannia forlater EU uten avtale 29. mars, vil vi ikke kunne betale ut Erasmus + stipend.

Vi anbefaler derfor at du planlegger oppholdet så sent du kan, f.eks mai-juni. Vi anbefaler også at du venter med å bestille/betale billetter, overnatting, kurs e.l til vi vet mer om situasjonen.

Dersom du søker om å få Erasmus + ansattstipend til Storbritannia våren 2019 og søknaden godkjennes, vil vi derfor kun gi tilsagn om stipend under forutsetning av at Storbritannia fortsatt er med i Erasmus + programmet etter 29. mars.

Vi vil informere på e-post alle som søker om Storbritannia-stipend og ellers her så snart vi vet noe mer.

Hvilke betingelser gjelder? 

Før du søker

  • Oppholdet ditt må avtales med nærmeste leder.
  • Oppholdet skal vare minimum 4 dager (hvorav minst to dager er oppholdsdager med faglig program), maksimum 2 måneder.
  • Stipendet kan brukes til opphold ved en partnerinstitusjon, bedrift, skole, organisasjon, offentlige etater.
  • Du kan ikke få Erasmus+ ansattstipend til aktiviteter som mottar støtte fra andre EU-samarbeidsprogram/prosjekt.
  • Tilleggskriterium for språkkurs: stipendmottakeren må følge språkkurs som arrangeres på steder der det er mulig å praktisere gjeldende språk også utenfor kurstimeplanen.

Etter oppholdet

  • For å kunne søke må du ha et ansettelsesforhold ved OsloMet (fast eller midlertidig) Du kan ikke søke om du har gått av med pensjon/eller er ansatt under pensjonistvilkår.

  • Alle stipendmottakere er forpliktet til å levere all dokumentasjon i henhold til krav fra EU-kommisjonen. Dersom vi ikke mottar nødvendig dokumentasjon i tide, vil du selv være ansvarlig for å finansiere eget opphold.

  • Stipendmottakere må levere reiseregning i henhold til avtale med nærmeste leder. Følg bruksanvisning for levering av reiseregning i SAP, og marker at det gjelder Erasmus+ ansattstipend i emnefeltet.

Søknad

Neste søknadsfrist er 15. mai 2019 for utreise i høstsemesteret 2019.

 

Her kan du få oversikt over hva du må fylle ut.

Inspirasjon

Her har vi samlet noen gode historier fra Erasmus+ opplæringsopphold, les og bli inspirert!

Kontakt