Erasmus + ansattstipend for opplæringsopphold | Kompetanseutvikling - Ansatt

Erasmus+ ansattstipend for opplæringsopphold

Erasmus+ ansattstipend for opplæringsopphold

Erasmus+ stipend for opplæringsopphold gir deg som ansatt ved OsloMet muligheten til lære noe som er nyttig for din egen arbeidshverdag.
 • Hva kan du bruke stipendet til?

  Opplæringsstipendet kan du for eksempel bruke til: 

  Her har vi samlet noen eksempler på hvordan du kan bruke Erasmus+ opplæringsstipend, les og bli inspirert! 

  Hvor kan jeg dra?

  Du har mange muligheter når du skal finne ut hvor du skal reise, men du må dra til et av landene som er med i Erasmus+. Det vil si enten et av de 27 EU-landene, eller Island, Liechtenstein, Tyrkia, Nord-Makedonia eller Serbia.

  OsloMet har partnerinstitusjoner i de fleste av landene som er med i Erasmus+. Bruk oversikten over utenlandske studiesteder som OsloMet kan sende studenter på utveksling til, for å finne europeiske institusjoner som vi har Erasmus+ avtaler med.

  Du kan også reise til bedrifter, organisasjoner, skoler, offentlige etater eller lignende i Erasmus + landene.

  Du kan ikke lenger reise til England, Skottland, Wales og Nord-Irland. 

 • Søknad, søknadskriterier og frister

  • Du må ha en klar plan for oppholdet og hvilken institusjon du skal reise til.
  • Planen og tidspunktet for oppholdet ditt må være avtalt med din nærmeste leder.
  • Du må ha et aktivt ansettelsesforhold ved OsloMet (fast eller midlertidig). Du kan ikke søke om du har gått av med pensjon eller er ansatt under pensjonistvilkår.
  • Oppholdet skal vare minimum 4 dager, hvorav minst 2 dager må være oppholdsdager med faglig innhold, og maksimum 60 dager.
  • Språkkurs må tas i et land der språket du skal lære er lokalspråk. På den måten får du øvd deg på å bruke det også etter at kursdagen(e) er slutt.
  • Får du allerede støtte til oppholdet fra andre EU-samarbeidsprogram/prosjekt, kvalifiserer du ikke til stipend.
  • Har du fått Erasmus+ ansattstipend tidligere, og dette oppholdet er avsluttet, må du ha levert inn all nødvendig dokumentasjon for å kunne søke på nytt.

  Søknadsskjema og frister

  Kun søknader som kommer innen fristen blir behandlet.

  Får du innvilget stipend, må det benyttes innen utgangen av semesteret som du har fått støtte til. Du kan ikke flytte oppholdet til neste semester.

 • Har du fått innvilget søknaden?

  Fyll ut og send inn avtalepapirene før du reiser:

  1. Får du innvilget stipendsøknaden, må du først levere en «Mobility Agreement» eller arbeidsavtale. Den må underskrives av deg og av vertsinstitusjonen, og deretter sendes til erasmus@oslomet.no. Dersom du skal besøke flere institusjoner, må én av institusjonene ta hovedansvaret for å godkjenne hele oppholdet, og signere både «Mobility Agreement» og «Confirmation of Stay» (se «Under og etter oppholdet»).
  2. Når «Mobility Agreement» er sendt inn, vil du få tilsendt din «Grant Agreement». Denne må signeres av deg og sendes tilbake til erasmus@oslomet.no     

  Når du signerer din «Grant Agreement» forplikter du deg til å levere inn endel dokumentasjon i henhold til krav fra EU-kommisjonen. Hva slags dokumentasjon du må sende inn finner du informasjon om på denne nettsiden og du vil også motta e-post fra erasmus@oslomet.no med mer informasjon om frister og hva som skal sendes inn. Sender du ikke inn all dokumentasjonen i tide, får ikke OsloMet midler fra EU-kommisjonen og du vil dermed heller ikke få utbetalt stipend. Du vil da selv være ansvarlig for å finansiere eget opphold.

  Har det vært endringer etter at du fikk innvilget stipendet? Dersom antall dager har endret seg siden tildelingen, send en e-post til erasmus@oslomet.no for å få vite hvor mye penger du kommer til å få til slutt.

  ​​​​​​Reise og reisebestilling

  • Selve reisen bestilles og betales på vanlig måte gjennom Berg-Hansen i henhold til regler for tjenestereiser ved OsloMet
  • Vi anbefaler at du forbereder deg til oppholdet ved å sjekke at du er dekket av forsikring under reisen, registrere deg i UDs reiseregister og laste gjerne ned Sjømannskirkens nødnummerapp. Se også på sikresiden.no for nyttig informasjon når du er på utenlandsreise.

  • Du legger selv ut for utgifter i forbindelse med oppholdet, og leverer reiseregning som vanlig i etterkant.
 • Under og etter oppholdet

  Du må sende inn «Confirmation of stay (.doc)», samt levere reiseregning og «Erasmus+ Participant Survey» før stipendet overføres til din enhet:

  1. Skriv ut «Confirmation of stay» og få denne signert av vertsorganisasjonen før du reiser hjem.

  2. Send inn signert  «Confirmation of stay» til erasmus@oslomet.no 

  3. Lever reiseregning som vanlig gjennom SAP: bruk arbeidsordre for din enhet, og marker at det gjelder Erasmus+ ansattstipend i emnefeltet. Husk at du må oppgi summen på flybillett og hotell selv om du registrerer «Fly og Hotell betalt av virksomhet». Dersom du ikke har avtalt annet med din nærmeste leder, leverer du regning kun for den summen du har fått i kontrakten nevnt i avsnittet ovenfor. Les mer om OsloMets generelle retningslinjer for reiseregninger.

  4. Du vil motta en automatisk generert lenke til online-rapporten «Erasmus+ Participant Survey» som du må besvare. I emne-feltet i e-posten står det: «Erasmus+ Participant Survey».

  5. Når du har levert  «Confirmation of stay», fylt ut reiseregning og «Erasmus+ Participant Survey» overfører Seksjon for karriere, internasjonalisering og studentliv stipendmidlene til din enhet.

  Når du signerer din «Grant Agreement» forplikter du deg til å levere inn endel dokumentasjon i henhold til krav fra EU-kommisjonen. Hva slags dokumentasjon du må sende inn finner du informasjon om på denne nettsiden og du vil også motta e-post fra erasmus@oslomet.no med mer informasjon om frister og hva som skal sendes inn. Sender du ikke inn all dokumentasjonen i tide, får ikke OsloMet midler fra EU-kommisjonen og du vil dermed heller ikke få utbetalt stipend. Du vil da selv være ansvarlig for å finansiere eget opphold.

Kontakt

Kontakt