Erasmus + ansattstipend for opplæringsopphold | Kompetanseutvikling - Ansatt

Erasmus+ ansattstipend for opplæringsopphold

Erasmus+ ansattstipend for opplæringsopphold

Erasmus+ stipend for opplæringsopphold gir deg som ansatt ved OsloMet muligheten til lære noe som er nyttig for din egen arbeidshverdag.
 • Hvor kan du reise?

  Du har mange muligheter når du skal finne ut hvor du skal reise. OsloMet har partnerinstitusjoner i de fleste av landene som er med i Erasmus+. Det inkluderer de 27 EU-landene, samt Island, Liechtenstein, Tyrkia, Nord-Makedonia og Serbia.

  Du kan også reise til bedrifter, organisasjoner, skoler, offentlige etater eller lignende i Erasmus + landene.

  Du kan ikke  lenger reise til England, Skottland, Wales og Nord-Irland​​​​​​​

  Bruk oversikten over utenlandske studiesteder som OsloMet kan sende studenter på utveksling til, for å finne europeiske institusjoner som vi har Erasmus+ avtaler med. 

 • Hva kan du gjøre?

  Opplæringsstipendet kan du for eksempel bruke til: 

 • Før du søker

  Betingelser

  • Oppholdet ditt må avtales med nærmeste leder.
  • Oppholdet skal vare minimum fire dager (hvorav minst to dager er oppholdsdager med faglig program), maksimum to måneder (60 dager). 
  • Stipendet kan brukes til opphold ved en partnerinstitusjon, bedrift, skole, organisasjon, offentlige etater. 
  • Du kan ikke få Erasmus+ ansattstipend til aktiviteter som mottar støtte fra andre EU-samarbeidsprogram/prosjekt. 
  • For å kunne søke må du ha et ansettelsesforhold ved OsloMet (fast eller midlertidig). Du kan ikke søke om du har gått av med pensjon, eller er ansatt under pensjonistvilkår. 

  Viser også til generelle kriterier for tildeling av Erasmus+ stipend.

  Tilleggskriterium for språkkurs

  Stipendmottakeren må følge språkkurs som arrangeres på steder der det er mulig å praktisere gjeldende språk også utenfor kurstimeplanen. 

 • Etter oppholdet

  Alle stipendmottakere er forpliktet til å levere all dokumentasjon i henhold til krav fra EU-kommisjonen. Dersom vi ikke mottar nødvendig dokumentasjon i tide, vil du selv være ansvarlig for å finansiere eget opphold. 

  Stipendmottakere må levere reiseregning i henhold til avtale med nærmeste leder. Følg bruksanvisning for levering av reiseregning i SAP, og marker at det gjelder Erasmus+ ansattstipend i emnefeltet. 

 • Søknad

  Søknadsfristen er 15. mai for utreise i høstsemesteret 2023. Du søker via elektronisk søknadsskjema. 

 • Inspirasjon

  Her har vi samlet noen eksempler på hvordan du kan bruke Erasmus+ opplæringsstipend, les og bli inspirert! 

Kontakt

Kontakt