Erasmus+ ansattstipend - Ansatt

Erasmus+ansattstipend

Erasmus+ansattstipend

Lurer du på hvor stort stipendet er? Her finner du informasjon om utregning og satser for Erasmus+ ansattstipend.

Stipendet er delt i to: én del reisestipend som avhenger av hvor langt du reiser, og én del oppholdsstipend som avhenger av hvor du skal være og hvor lenge du skal være der .

Satsene er de samme for både opplærings- og undervisningsstipend.

Stipendet dekker ikke nødvendigvis alle kostnadene under oppholdet ditt. Du må derfor avklare med nærmeste leder hvordan "underskuddet" dekkes. Du legger selv ut for utgifter i forbindelse med oppholdet, og leverer reiseregning som vanlig gjennom SAP i etterkant av oppholdet. Seksjon for karriere, internasjonalisering og studentliv overfører midler til din enhet etter at oppholdet er gjennomført, og all nødvendig dokumentasjon er levert.

Både OsloMet og Erasmus + oppfordrer til å bruke miljøvennlig transport under reiser, og du kan ekstra stipend for opphold og reisedager om du reiser grønt på Erasmus+ ansattutveksling!

 • Satser for reisestipend

  Satsen på reisestipendet avhenger av avstanden du skal reise.

  Du kan beregne reiselengde ved hjelp av EU-kommisjonens avstandskalkulator (europa.eu), og følgende satser gjelder for de forskjellige avstandene:

  • 10 - 99 km: € 23

  • 100-499 km: € 180

  • 500-1999 km: € 275

  • 2000-2999 km: € 360

  • 3000-3999 km: € 530

  • 4000-7999 km: € 820

  • 8000 km eller lenger: € 1500

  I avstandskalkulatoren legger du inn Oslo som utgangspunkt og skriver inn navn på stedet du skal til. Når du har gjort der,  dukker det opp flere forslag i en rullegardinmeny. Velg fra den for at kalkulatoren skal kunne regne ut avstanden.

  Valg av transportmiddel kan også påvirke hvor mye stipend du kan få for reisen!  Les mer om Erasmus+ grønne reiser.

 • Satser for oppholdsstipend

  Du får oppholdsstipend basert på hvilket land du skal reise på utveksling til.

  Når du skal til Danmark, Finland, Island, Irland, Liechtenstein, Luxemburg og Sverige:

  1. Sats pr oppholdsdag 1-14: € 130

  2. Sats pr oppholdsdag 15-60: € 91

  Når du skal til Belgia, Frankrike, Hellas, Italia, Kypros, Malta, Nederland, Portugal, Spania, Tyskland og Østerrike:

  1. Sats pr oppholdsdag 1-14: € 115

  2. Sats pr oppholdsdag 15-60: € 81

  Når du skal til Bulgaria, Kroatia, Estland, Latvia, Litauen, Makedonia, Polen, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Tyrkia, Tsjekkia og Ungarn:

  1. Sats pr oppholdsdag 1-14: € 100

  2. Sats pr oppholdsdag 15-60: € 70

  Skal du være borte i mindre enn 14 dager, utenom reisedager, gjelder sats 1. Skal du være borte mer enn 14 dager, gjelder sats 1 de første 14 dagene, deretter gjelder sats 2.

 • Eksempel på utregning av stipend

  Du reiser mandag 8. september fra et av OsloMets campus til Instituto Politécnico de Lisboa​, Portugal. Du skal undervise der tirsdag og onsdag, dvs. 9.-10. september. Torsdag 11. september reiser du hjem igjen.

  Avstandskalkulatoren viser at det er 2724,81 km fra OsloMet Pilestredet til Instituto Politécnico de Lisboa. Du får da et reisestipend på 360 €.

  Sats pr dag for Portugal er 99 €. For fire dager får du da et oppholdsstipend (inkludert oppholdsdager og reisedager) på 396 €.

  Totalt reise- og oppholdsstipend: 756 €.