Erasmus+ ansattstipend - Ansatt

Erasmus+ansattstipend

Erasmus+ansattstipend

Lurer du på hvor stort stipendet er? Her finner du informasjon om utregning og satser for Erasmus+ ansattstipend.
 • Hvor stort er stipendet?

  Stipendet er delt i to: reisestipend og oppholdsstipend. Reisestipendet avhenger av hvor langt du reiser, og oppholdsstipendet er avhengig av hvor du skal være. Oppholdsstipendet utbetales for hele oppholdet, både oppholdsdager og reisedager.

  Stipendet dekker ikke nødvendigvis reelle kostnader. Du må derfor avklare med nærmeste leder hvordan "underskuddet" dekkes. Du legger selv ut for utgifter i forbindelse med oppholdet, og leverer reiseregning som vanlig gjennom SAP i etterkant av oppholdet. Seksjon for karriere, internasjonalisering og studentliv overfører midler til din enhet etter at oppholdet er gjennomført, og all nødvendig dokumentasjon er levert.

  Stipendsatsene er de samme for både opplærings- og undervisningsstipend.

 • Satser for reisestipend

  Satsen på reisestipendet avhenger av avstanden du skal reise.

  Reiselengde beregner du ved hjelp av EU-kommisjonens avstandskalkulator (europa.eu) og følgende satser gjelder for de forskjellige avstandene:

  • 0 - 99 km: € 20

  • 00-499 km: € 180

  • 500-1999 km: € 275

  • 2000-2999 km: € 360

  • 3000-3999 km: € 530

  • 4000-7999 km:  € 820

  • 8000 km eller lenger: € 1500

  Når du skriver inn navn på sted i avstandskalkulatoren dukker det opp flere forslag til steder i en rullegardinmeny. Velg fra den for at kalkulatoren skal kunne regne ut avstanden.

 • Satser for oppholdsstipend

  Du får oppholdsstipend basert på hvilket land du skal reise på utveksling til.

  Når du skal til Danmark, Finland, Island, Irland, Liechtenstein, Luxemburg og Sverige:

  1. Sats pr oppholdsdag 1-14: € 112
  2. Sats pr oppholdsdag 15-60: € 78

  Når du skal til Belgia, Frankrike, Hellas, Italia, Kypros, Malta, Nederland, Portugal, Spania, Tyskland og Østerrike:

  1. Sats pr oppholdsdag 1-14: € 99
  2. Sats pr oppholdsdag 15-60: € 69

  Når du skal til Bulgaria, Kroatia, Estland, Latvia, Litauen, Makedonia, Polen, Romania, Serbia,Slovakia, Slovenia, Tyrkia, Tsjekkia og Ungarn:

  1. Sats pr oppholdsdag 1-14: € 87
  2. Sats pr oppholdsdag 15-60: € 61

  Skal du være borte i mindre enn 14 dager, utenom reisedager, gjelder sats 1. Skal du  være borte mer enn 14 dager, gjelder sats 1 de første 14 dagene, deretter gjelder sats 2.

 • Grønne reiser

  Reis miljøvennlig på ansattutveksling og få ekstra Erasmus+ stipend!

 • Eksempel på utregning av stipend

  Du reiser mandag 8. september fra et av OsloMets campus til Instituto Politécnico de Lisboa​​​​​​​​, Portugal. Du skal undervise der tirsdag og onsdag, dvs. 9.-10. september. Torsdag 11. september reiser du hjem igjen.

  Avstandskalkulatoren viser at det er 2724,81 km fra OsloMet Pilestredet til Instituto Politécnico de Lisboa. Du får da et reisestipend på 360 €.

  Sats pr dag for Portugal er 99 €. For fire dager får du da et oppholdsstipend (inkludert oppholdsdager og reisedager) på 396 €.

  Totalt reise- og oppholdsstipend: 756 €.