Droppe til innhold

Vårt OsloMet

Vårt OsloMet

Kompetanseutvikling / Erasmus+ utveksling for ansatte

Erasmus+ ansattstipend for undervisningsopphold

Erasmus+ stipend for undervisningsopphold gir ansatte ved OsloMet muligheten til å undervise ved en av OsloMets Erasmus+ partnerinstitusjoner i Europa.

I tillegg til å undervise, gir stipendet deg muligheten til å få faglig påfyll gjennom nettverksbygging og diskusjoner med internasjonale kolleger samtidig som du kan bidrar i internasjonaliseringsarbeidet både ved OsloMet og ved partnerinstitusjonen.

Hvor kan du reise?

Du har mange  muligheter når du skal finne ut hvor du skal reise. OsloMet har partnerinstitusjoner i de fleste av landene som er med i Erasmus+. Det inkluderer de 28 EU-landene, samt Island, Liechtenstein, Tyrkia, Nord-Makedonia og Serbia. På studiepresentasjonssidene kan du finne informasjon om hvilke institusjoner vi har Erasmus+ avtaler med.

Brexit: Storbritannia er medlem av Erasmus+-programmet ut våren 2022 til tross for Brexit. Du kan derfor søke om stipend for å reise dit i henhold til øvre kriterier og innenfor de vanlige søknadsfristene.

Hvilke betingelser gjelder?

Kriterier for tildeling av Erasmus+ stipend

Før du søker

  • Oppholdet ditt må avtales med nærmeste leder.
  • Oppholdet skal vare minimum 4 dager (hvorav minst 2 dager må være oppholdsdager med faglig innhold), maksimum 2 måneder. Oppholdet må inkludere minst 8 timer undervisning/veiledning pr uke, uavhengig av varighet.
  • Stipendet kan brukes til opphold ved en partnerinstitusjon
  • Stipendet kan brukes til mottak av en gjesteforeleser fra utlandet. Gjesteforeleseren kan komme fra en offentlig eller privat virksomhet, organisasjon, forskningsinstitutt, stiftelse m.m. Her er det OsloMet som inviterer og som betaler i henhold til andre satser. Dekning av eventuelle utgifter utover satsene må avklares mellom inviterende institutt/fagmiljø og gjesteforeleser i forkant av oppholdet.
  • Du kan ikke få Erasmus + ansattstipend til aktiviteter som er støttet fra andre EU-samarbeidsprogram/prosjekt.
  • For å kunne søke må du ha et aktivt ansettelsesforhold ved OsloMet (fast eller midlertidig) Du kan ikke søke om du har gått av med pensjon/eller er ansatt under pensjonistvilkår.

Etter oppholdet

  • Vi gjør oppmerksom på at alle stipendmottakere er forpliktet til å levere all dokumentasjon i henhold til krav fra EU-kommisjonen. Dersom vi ikke mottar nødvendig dokumentasjon i tide vil du selv være ansvarlig for å finansiere eget opphold.
  • Stipendmottakere må levere reiseregning i henhold til avtale med nærmeste leder. Følg bruksanvisning for levering av reiseregning i SAP, og marker at det gjelder Erasmus+ ansattstipend i emnefeltet.

Søknad

Neste søknadsfrist er 15. januar for utreise i vårsemesteret 2021. Les mer under punktet "Søknadsfrister" på nettsiden om Erasmus+ utveksling for ansatte.

Du søker via elektronisk søknadsskjema

Her kan du få oversikt over hva du må fylle ut.

Inspirasjon

Vi har samlet noen gode historier fra Erasmus+ undervisningsopphold, les og bli inspirert!

Kontakt

chatbot-portlet