Erasmus + ansattstipend for undervisningsopphold | Kompetanseutvikling - Ansatt

Erasmus+ ansattstipend for undervisningsopphold

Erasmus+ ansattstipend for undervisningsopphold

Erasmus+ stipend for undervisningsopphold gir deg som ansatt ved OsloMet muligheten til å undervise ved en av OsloMets Erasmus+ partnerinstitusjoner i Europa.
 • Hvor kan du reise?

  Du har mange muligheter når du skal finne ut hvor du skal reise. OsloMet har partnerinstitusjoner i de fleste av landene som er med i Erasmus+. Det inkluderer de 27 EU-landene, samt Island, Liechtenstein, Tyrkia, Nord-Makedonia og Serbia.

  Bruk oversikten over utenlandske studiesteder som OsloMet kan sende studenter på utveksling til, for å finne europeiske institusjoner som vi har Erasmus+ avtaler med. 

  Du kan ikke lenger reise til England, Skottland, Wales og Nord-Irland​​​​​​​

 • Før du søker

  Betingelser

  • Oppholdet ditt må avtales med nærmeste leder.
  • Oppholdet skal vare minimum 4 dager (hvorav minst 2 dager må være oppholdsdager med faglig innhold), maksimum 2 måneder (60 dager).
  • Oppholdet må inkludere minst 8 timer undervisning/veiledning pr uke, uavhengig av varighet.
  • Stipendet kan brukes til opphold ved en Erasmus+ partnerinstitusjon.
  • Du kan ikke få Erasmus+ ansattstipend til aktiviteter som er støttet fra andre EU-samarbeidsprogram/prosjekt. 
  • Du må ha et aktivt ansettelsesforhold ved OsloMet (fast eller midlertidig). Du kan ikke søke om du har gått av med pensjon/eller er ansatt under pensjonistvilkår. 

  Viser også til generelle kriterier for tildeling av Erasmus+ ansattstipend

 • Etter oppholdet

  Vi gjør oppmerksom på at alle stipendmottakere er forpliktet til å levere all dokumentasjon i henhold til krav fra EU-kommisjonen. Dersom vi ikke mottar nødvendig dokumentasjon i tide, vil du selv være ansvarlig for å finansiere eget opphold. 

  Stipendmottakere må levere reiseregning i henhold til avtale med nærmeste leder. Følg bruksanvisning for levering av reiseregning i SAP, og marker at det gjelder Erasmus+ ansattstipend i emnefeltet. 

 • Søknad

  Søknadsfristen er 15. mai for utreise i høstsemesteret 2023. Du søker via elektronisk søknadsskjema. ​​​​​​​

 • Inspirasjon

  Vi har samlet noen gode eksempler på Erasmus+ undervisningsopphold, les og bli inspirert! 

Kontakt

Kontakt