Brexit, Storbritannia og Erasmus+ - Ansatt

Brexit, Storbritannia og Erasmus+

Brexit, Storbritannia og Erasmus+

Her har vi samlet oppdatert informasjon om konsekvenser av Brexit når det gjelder samarbeid med Storbritannia.

Erasmus+ programmet omfatter ikke lenger England, Skottland, Wales og Nord-Irland

 • Mobilitetssamarbeid

  Det er fortsatt mulig å reise på Erasmus+ ansattutveksling for opplæring til England, Skottland, Wales og Nord-Irland så lenge du returnerer til Norge før 31. mai 2023.

  Dersom du reiser på ansattutveksling for undervisning, kan du reise til de institusjonene vi fortsatt har en gyldig Erasmus+ avtale med i disse fire landene. Du må returnere til Norge før 31. mai 2023. Hvis du har spørsmål om dette, send en e-post til erasmus@oslomet.no.

  For studentene våre vil det også være mulig å reise til de institusjonene vi fortsatt har en gyldig Erasmus+ avtale med, men da for opphold på minst 60 dager FØR 31. mai 2023. 

 • Prosjektsamarbeid

  Britiske institusjoner kan ikke inkluderes som programland i prosjektsøknader fra og med utlysninger med søknadsfrist i 2021 og årene framover.

  Prosjekter med britisk partner som ble godkjent i 2020 eller tidligere, kan imidlertid fullføre samarbeidet som planlagt ut opprinnelig godkjent prosjektperiode.

 • Samarbeid utenfor Erasmus+

  OsloMet ser på muligheter for å opprette gunstige, bilaterale avtaler med Storbritannia. 

  The Turing Scheme

  Storbritannia har opprettet et eget mobilitetsprogram (turing-scheme.org.uk) for samarbeid med EU og resten av verden. Mobilitetsprogrammet er kun for egne studenter fra Storbritannia til resten av verden.

  Taith

  Wales har utarbeidet et eget program (taith.wales) som gjelder for perioden 2022-2026. Programmet omfatter både studenter og ansatte. 30% av stipendene kan brukes på innreisende studenter og ansatte til Wales.

 • Visum

  Ansatte 

  Alle har ansvar for selv å finne ut av om de må ha visum dersom de ikke er norske statsborgere. 

  Studenter 

  Det er viktig å sjekke hva som gjelder av visumregler