Brexit, Storbritannia og Erasmus+ - Ansatt

Brexit, Storbritannia og Erasmus+

Brexit, Storbritannia og Erasmus+

Her har vi samlet oppdatert informasjon om konsekvenser av Brexit når det gjelder samarbeid med Storbritannia.

Erasmus+ 2021-2027 blir uten England, Skottland, Wales og Nord-IrlandEU og Storbritannia ble enige om en Brexit-avtale 24.12.20. Avtalen omfatter ikke Erasmus+ deltakelse. Vi har likevel fortsatt noen muligheter innenfor Erasmus+ programmet.  

 • Mobilitetssamarbeid

  Vi kan sende studenter og ansatte til partnerne våre i Storbritannia innenfor gjeldende Erasmus+ program ut mai 2022. Noen av partnerne våre kan vi også sende studenter og ansatte til ut mai 2023. Etter våren 2023 vil det være slutt på Erasmus+ for studenter og ansatte til våre partnere i England, Skottland, Wales og Nord-Irland. 

  OsloMets utreisende studenter som vil til en utvekslingspartner i Storbritannia vil kunne få Erasmus+ stipend frem til juni 2023 forutsatt at Erasmus+ avtalen er forlenget. Det samme gjelder OsloMets ansatte som vil søke om undervisningsstipend.  

 • Prosjektsamarbeid

  Britiske institusjoner kan ikke inkluderes som programland i prosjektsøknader fra og med utlysninger med søknadsfrist i 2021 og årene framover.

  Prosjekter med britisk partner som ble godkjent i 2020 eller tidligere, kan imidlertid fullføre samarbeidet som planlagt ut opprinnelig godkjent prosjektperiode.

 • Samarbeid utenfor Erasmus+

  OsloMet ser på muligheter for å opprette gunstige, bilaterale avtaler med Storbritannia. 

  The Turing Scheme

  Storbritannia har opprettet et eget mobilitetsprogram (turing-scheme.org.uk) for samarbeid med EU og resten av verden. Mobilitetsprogrammet er kun for egne studenter fra Storbritannia til resten av verden.

  Taith

  Wales har utarbeidet et eget program (taith.wales) som gjelder for perioden 2022-2026. Programmet omfatter både studenter og ansatte. 30% av stipendene kan brukes på innreisende studenter og ansatte til Wales.

 • Visum

  Ansatte 

  Alle har ansvar for selv å finne ut av om de må ha visum dersom de ikke er norske statsborgere. 

  Studenter 

  Det er viktig å sjekke hva som gjelder av visumregler