Forskningsdatabasen

Her finn du tips og råd knytt til utfylling og bruk av Forskningsdatabasen. Forklaringane er delt inn i dei ulike fanene i Forskningsdatabasen. Klikk på plussteikna på bileta for å få utfyllande informasjon om Forskningsdatabasen.

Bruk av Forskningsdatabasen

 1. Forskningsdatabasen

  Forskningsdatabasen er ein intern database der du skal registrere metainformasjon om forskinga. På denne måten blir forskinga søkbar og tilgjengeleg for andre tilsette ved OsloMet. Første versjon av Forskningsdatabasen vart lansert i juni 2020.

 2. New project
 3. Overview
 4. Status
 5. Project info
 6. Project details
 7. Participants
 8. Data management
 9. Approvals
 10. Log

Kontakter Forskningsdatabasen