Systematisk HMS | Helse, miljø og sikkerhet - Ansatt

Systematic HSE

Systematic HSE

Rektor har delegert myndighet, ansvar og oppgaver for tilrettelegging og oppfølging av det systematiske HMS-arbeidet ved OsloMet.

The Rector has delegated authority, responsibility and tasks for the organisation and follow-up of the systematic HSE work at OsloMet. The university's HSE handbook describes the systematic HSE work.

Contact

Contact

På siden HMS A - Å finner du lenker til HMS-informasjon. Har du spørsmål, ta kontakt med din lokale HMS-koordinator (https://ansatt.oslomet.no/hms-koordinatorer, eller:

Senior adviser Brita Bye

Phone :
92 61 47 50
E-mail :

Central chief safety representative Marthe Eikum-Tang

Phone :
67 23 54 59
E-mail :