Systematisk HMS | Helse, miljø og sikkerhet - Ansatt

Systematic HSE

Systematic HSE

Rektor har delegert myndighet, ansvar og oppgaver for tilrettelegging og oppfølging av det systematiske HMS-arbeidet ved OsloMet.

The Rector has delegated authority, responsibility and tasks for the organisation and follow-up of the systematic HSE work at OsloMet. The university's HSE handbook describes the systematic HSE work.

Contact

Contact