Husk reise- og utgiftsrefusjoner

Nyhetportlet

Husk reise- og utgiftsrefusjoner

Husk reise- og utgiftsrefusjoner

Har du reiseregninger og utgiftsrefusjoner som ikke er levert inn? Husk å gjøre det i god tid før fristene i desember.

Det nærmer seg slutten av året, og økonomiavdelingen oppfordrer til å levere inn reiseregninger og utgiftsrefusjoner så raskt som mulig, og helst før fristene.

Jo raskere du leverer inn, jo større sjanse for at saksbehandlerne rekker å behandle alle reiseregninger og refusjoner i 2023.

Frister

Reiser og utgiftsrefusjoner

  • Reiser og refusjoner fra 2022 må sendes til godkjenning innen mandag 4. desember. Disse må være godkjent innen 7. desember kl. 20.00, og blir utbetalt 13. desember. Alle reiser/refusjoner som sendes etter dette må dateres i 2023.
  • Siste reiseregninger/utgiftsrefusjoner i 2023 utbetales 19. desember.
  • Reiser og utgiftsrefusjoner for 2023 må sendes til godkjenning i SAP-portalen innen torsdag 7. desember, og må godkjennes av leder innen 14. desember kl. 20.00.
  • Alle reiser/refusjoner som er godkjent etter 14. desember blir utbetalt i første reisekjøring i 2024. Reisene blir belastet budsjettet for 2023 dersom de ble foretatt i 2023 og er godkjent av leder innen 4. januar 2024.

Utbetalinger til ansatte og timelønnede

  • Siste utbetaling av timelister, overtid, mertid, forskjøvet arbeidstid og andre utbetalinger til ansatte i 2023 er 12. desember.
  • Manuelle bilag må sendes til godkjenning innen 27. november.
  • Godtgjørelser (overtid og skattepliktige fordeler) må sendes i SAP-portalen/DFØ-appen innen 27. november. Godkjenner 2 må godkjenne i SAP-portalen innen mandag 4. desember kl. 20.00.

Utbetalinger til honorarmottagere

Siste utbetaling av sensur og honorarer i 2023 er 18. desember. Bilagene må være sendt til variabellonn@oslomet.no eller i P360 innen fredag 8. desember.


Les mer om frister, lønn og utbetalinger.