Mentorordning ved OsloMet

Mentorordning ved OsloMet

Her finner du det du trenger for å sette i gang, følge opp eller utvikle et mentorprogram for studenter. Denne veilederen inneholder råd om hvordan forberede et mentorprogram, rekruttere mentorer, gjennomføre og evaluere. Under hver fase finner du dokumenter som kan være nyttige å bruke.

Evalueringsfasen

Evalueringsfasen

 1. Generelt om evalueringsfasen

  Mentorordninger er ikke underlagt noe formelt krav om rapportering gjennom kvalitetssystemet ved OsloMet per 2021. Det er likevel viktig å evaluere ordningen for å gjøre nødvendige justeringer før ordningen fortsetter.

  Det kan være fint å gjøre en underveisevaluering for å fange opp tilbakemeldinger fra studenter og mentorer, og gjøre løpende justeringer. En sluttevaluering kan være nyttig for å avgjøre om ordningen skal fortsette eller endres.

  Kvalitetssikringssystemet for OsloMet har gode maler og verktøy for begge typer evalueringer som vi anbefaler at du tar i bruk. 

 2. Underveisevaluering

  Underveisevalueringer er viktige for å kunne justere kursen og gjøre nødvendige tilpasninger. Underveisevaluering kan gjøres på forskjellige måter. Både mentorer, studenter og ansatte bør være med på å evaluere. Man må ta stilling til om underveisevalueringen skal være anonym eller ikke. Alle trenger ikke evaluere på samme måte. Her er noen eksempler:

  Skriftlige evalueringer

  Muntlige evalueringer

 3. Sluttevaluering

  Sluttevalueringen er viktig for å oppsummere og gi rom for og mulighet til forbedring av mentorordningen. En sluttevaluering gir god og nødvendig kunnskap om hva som har fungert og hva som kunne eller burde vært gjort annerledes.

  Man må vurdere om sluttevalueringen skal være anonym eller ikke, dette kan også gjøres valgfritt for hver enkelt. Slik at den som evaluerer selv bestemmer om hen for eksempel vil oppgi navn. Underveisevaluering og sluttevaluering kan skje med mange av de samme metodene, men det er lurt å variere metodene noe.

  De forskjellige metodene vil gi forskjellige typer svar, så dette vurderer dere i hvert tilfelle. Her er noen eksempler:

  Skriftlige evalueringer

  Muntlige evalueringer

 4. Sluttrapport

  Kvalitetssikringssystemet for OsloMet har gode maler og verktøy for sluttrapport etter en evaluering som vi anbefaler at du tilpasser til din mentorordning og tar i bruk. 

 5. Avslutning

  En god avslutning kjennetegnes ved en ryddig og omforent avsjekk mellom prosjekt og linjeorganisasjon av at alt er levert som avtalt og i henhold til forventningene.

  Basert på at målene ved mentorprogrammet har blitt nådd overføres produktansvaret/eierskapet av mentorordningen til linjeorganisasjonen (prosjektveiviseren.no), det vil si ansvaret for drift, forvaltning og eventuell videre utvikling og implementering av mentorordningen.

  I avslutningsfasen skal en rekke aktiviteter gjennomføres blant annet å lage attester til mentorene, arkivere dokumenter, oppdatere og lukke budsjettet samt re-allokere prosjektressurser.

  Avslutningsfasen er et tidspunkt for refleksjon og læring, slik at man kan bruke erfaringene i fremtidige prosjekter.  

Spørsmål og tilbakemeldinger om malverket