Studentevaluering med bruk av "runder" - Ansatt

Studentevaluering med bruk av "runder"

Studentevaluering med bruk av "runder"

Runder innebærer at det settes av tid i undervisningen til at samtlige studenter i tur og orden får gi tilbakemelding på sentrale sider ved studiene.

Runder skal kun benyttes som supplement til andre typer evalueringer. Dette fordi studentene skal ha anledning til å evaluere sitt emne anonymt. Det er viktig at studenter som ikke ønsker å delta får lov til å avstå.

Denne formen for evaluering er enkel å gjennomføre, men formen er krevende i større studentgrupper. Den egner seg derfor best i mindre studentgrupper.

Råd til praktisk gjennomføring

  • Inkluder studentene i planleggingen av evalueringen og utformingen av spørsmål
  • Legg evalueringen til midtveis i emnet slik at studentene har rukket å gjøre seg erfaringer
  • Legg gjerne runden til begynnelsen av en undervisningsdag slik at flest mulig er tilstede
  • Annonser evalueringen på forhånd, eventuelt med en agenda slik at studentene har mulighet til å tenke gjennom sine synspunkter
  • Det skal være tillatt å melde pass om man ikke vil gi kommentarer, og det skal være tillatt å gjenta det noen allerede har sagt. Deltakerne må også få komme med sine tilbakemeldinger uten at andre skal kommentere dem
  • Studenter som ønsker å melde pass, kan kontakte studenttillitsvalgt eller lærer direkte med sine synspunkter