Siste nytt - Ansatt

Nyhetportlet

Bilde av bygg på campus i Pilestredet.

Forskningstalentprogram – ny utlysning

Det er ny utlysning etter søkere til Forskningstalentprogrammet 2023. Programmet er for forskere tidlig i karrieren.

Programmet skal hjelpe forskere å videreutvikle karrieren og seg selv som internasjonalt anerkjente forskere.

Det er fokus på å styrke forskernes muligheter i konkurransen om eksterne midler innen fremragende forskning, og å utvikle gode forskningsnettverk.

Søknadsfristen er 15. oktober.

Les mer om programmet og søknad her.