Ny utlysning for søkere til Forskningstalentprogrammet 2023 - Ansatt

Ny utlysning for søkere til Forskningstalentprogrammet 2023

Ny utlysning for søkere til Forskningstalentprogrammet 2023

Forskningstalentprogrammet er for forskere på tidlig stadium for å hjelpe dem til å videreutvikle karrieren og seg selv som internasjonalt anerkjente forskere, for å styrke deres muligheter i konkurransen om eksterne midler innen fremragende forskning, og å utvikle gode forskningsnettverk.
 • Programperiode: 01.01.2023-31.12.2023
 • Søknadsfrist: 30. november (midnatt) 2022.
 • Tilbakemelding til søkere: 15. Desember 2022
 • Obligatorisk introduksjonsseminar: 11. januar, KK-Lounge, kl. 10:00-13:00
 • Antall ledige plasser: inntil maks 10 plasser (vil være endelig antall i henhold til søkernes kvalitet)

I tillegg åpner vi deler av programmet for forskere ved OuS, Ahus og Sunnaas.

Programmet for 2023 kjøres fra 1. januar til 31. desember 2023 under forutsetning av at programmet mottar fortsatt finansiering.

Målgruppen

Forskere tidlige i karrieren (mellom 2-7 år etter tildelt doktorgrad) som har til hensikt (de neste 1-5 årene) å utvikle en forskerkarriere med fokus på fremragende forskning. Søkerne bør ha planer om å søke om ERC- og eller FRIPRO-prosjekt eller annen forskningsstøtte fra Norges forskningsråd eller EU snart, eller i løpet av programperioden.

Du må være i 100 % fast stilling ved OsloMet (førsteamanuensis/forsker II) ved søknadsfristen for å kvalifisere for å søke om deltakelse i dette programmet.

Skjemaet sier:

 • Ditt institutt/senter/fakultet vil dekke kostnader for frikjøp fra undervisning (kandidater må fokusere på forskningsaktiviteter i løpet av programperioden. Totalt minimum 75 % i løpet av programperioden må dedikeres til forskningsaktiviteter.)
 • OsloMet vil dekke programkostnader beregnet til NOK 80 000/kandidat.
 • OsloMet vil gi NOK 100 000 til dekning av aktivitetskostnader i perioden (aktiviteter for å styrke din CV og din forskning godkjent av Programleder)

Målet er å gi talentfulle forskere i tidlig fase muligheten til å videreutvikle karrieren og seg selv som internasjonalt anerkjente forskere, å styrke deres muligheter i konkurranse om eksterne midler fra utlysninger innen banebrytende og fremragende forskning, og å utvikle gode forskningsnettverk.

Evaluering

Søkerne vil bli vurdert av en gruppe bestående av interne og eksterne eksperter sammen med programleder. Prorektor og forskningsdirektør tar sammen med programleder den endelige avgjørelsen. Vi sikter på kandidater som representerer hele OsloMet og som representerer en god kjønnsbalanse, med hovedfokus på potensialet for å oppnå fremragende forskning.

Kriterier for evaluering

 • Søkerens motivasjon for å delta (motivasjonsbrev – maks 1/2 side)
 • Forskningserfaring (ekstern finansiering, nasjonale og internasjonale nettverk, doktorgradsveiledning og veiledning på masteroppgaver, publikasjonspost) – bruk passende CV-mal (RCNs mal for tidlig faseforsker) (forskingsradet.no)
 • Forskningsstrategi beskrevet gjennom en femårig forskningsplan (Mål, delmål og aktiviteter)
 • Evne til å dele kunnskap med kolleger (fra programmet – beskriv hvordan i femårsplanen din)
 • Søkerne må arbeide med minst ett forslag til finansiering (FRIPRO/ERC StG) i løpet av programperioden. Et sammendrag av dette prosjektet skal vedlegges søknaden – maks en halv side (husk å sørge for at sammendraget ditt samsvarer med evalueringskriteriene for utlysningen).
 • Deltakelse i programmet må støttes av din instituttleder og din forskningsgruppeleder (signert støttebrev)

Det kan bli gjennomført intervjuer for utvelgelse. All informasjon er i nettskjemaet for søknad nedenfor. Har du spørsmål, ta kontakt med programleder Vera Østensen på e-post (oslomet.no).

Søknadsfristen gikk ut 30. November 2022.

Kunngjøring av deltakere vil skje på e-post til søkere innen 15. December.

For å søke, vennligst bruk CV-malen (RCN CV-mal for tidlig faseforsker) (.docx).

For kriterier ERC StG: ERC: European Research Council (erc.europa.eu).

FRIPRO ungt talent: under 40 år på tidspunktet for innsending av søknad, 2–7 år etter forsvar av godkjent doktorgrad, som har vist potensial til å drive forskning av høy vitenskapelig kvalitet.