Retningslinjer for oppfølging ved dødsfall

Retningslinjer for oppfølging ved dødsfall

Retningslinjene skal følges også i beredskapssituasjoner. HR vil kunne bistå med tilpasninger som må til i en situasjonen hvor vi dessverre ikke kan samles fysisk. Ta kontakt med din lokale HR-leder for bistand.