Reiser ved OsloMet

Her får du informasjon om hvordan du planlegger og bestiller jobbreiser ved OsloMet.