Medbestemmelse - Ansatt

Medbestemmelse

Medbestemmelse

Lokale lønnsforhandlinger

Her finner du generell informasjon om lokale lønnsforhandlinger ved OsloMet, skjema for lønnskrav,  2.5.1- og 2.5.3-lønnsforhandlinger, og resultater fra forhandlingene.

Lønnspolitikk

Vår lønnspolitikk er en viktig del av personalpolitikken og omfatter alle ansatte i høgskolen.

Medbestemmelsesapparatet

Medbestemmelsesapparatet beskriver alle tiltak som gir deg som ansatt mulighet til innflytelse på beslutninger som tas på alle nivå i virksomheten.

Tilpasningsavtalen

Tilpasningsavtalen er en konkretisering av hvordan medbestemmelse skal praktiseres ved OsloMet.

Tjenestemannsorganisasjoner

Tjenestemannsorganisasjonene samarbeider med arbeidsgiver i saker som angår de ansattes arbeidssituasjon.