Medbestemmelse

Medbestemmelse handler om retten til deltakelse i avgjørelser som angår ansattes arbeidssituasjon. Ved OsloMet ivaretas denne retten av de tillitsvalgte gjennom strukturerte møtepunkter mellom arbeidsgiver og fagforeningene - IDF-møtene.

Medbestemmelse - knappemeny

Medbestemmelse - landingssidelenker