Tjenestemannsorganisasjoner | Medbestemmelse - Ansatt

Tjenestemannsorganisasjoner

Kontakt HR

Kontakt HR

Har du spørsmål om medbestemmelse - ta kontakt med HR lokalt.

Fungerende HR-direktør Inger Johanne Stantin Olafsen

E-post :
Sted/Adresse :
Fungerende HR-direktør Inger Johanne Stantin Olafsen

Anders Dahle

E-post :

Fak. HV

E-post :
Sted/Adresse :
Seksjon for HR
Url :
IDF ved HV

Fak. LUI

E-post :
Sted/Adresse :
Seksjon for HR

Fak. SAM

E-post :
Sted/Adresse :
Seksjon for HR

Fak. TKD

E-post :
Sted/Adresse :
Seksjon for HR

SVA

E-post :
Sted/Adresse :
Fagansvar HR