Tjenestemannsorganisasjoner | Medbestemmelse - Ansatt

Tjenestemannsorganisasjoner

Tjenestemannsorganisasjoner

Tjenestemannsorganisasjonene samarbeider med arbeidsgiver i saker som angår de ansattes arbeidssituasjon. Organisasjonene arbeider for medlemmenes interesser, først og fremst når det gjelder lønn og arbeidsforhold.

Gå inn på Personalhåndboka for oversikt over hvilke fagorganisasjoner og tillitsvalgte som representerer de ulike arbeidstakergruppene ved OsloMet (compendia.no).

Kontakt HR

Kontakt HR

Har du spørsmål - ta kontakt med HR lokalt .

Geir Haugstveit

E-post :
Sted/Adresse :
HR-direktør

Brita Bye

E-post :
Sted/Adresse :
Avdeling for HR
Url :
Lokalt IDF-FA

Fak. HV

E-post :
Sted/Adresse :
Seksjon for HR
Url :
IDF ved HV

Fak. LUI

E-post :
Sted/Adresse :
Seksjon for HR

Fak. SAM

E-post :
Sted/Adresse :
Seksjon for HR

Fak. TKD

E-post :
Sted/Adresse :
Seksjon for HR

SVA

E-post :
Sted/Adresse :
Fagansvar HR