Skriv en nyhet | Internkommunikasjon | Kommunikasjon og profil - Ansatt

Få ut et arrangement eller en nyhet på nettsidene

Få ut et arrangement eller en nyhet på nettsidene

Send inn tips om ting som skjer på OsloMet! Nettredaksjonen publiserer aktuelt stoff på nettsidene våre.

Tips om arrangement til hva skjer-kalender på nett

Vet du om et arrangement som kan legges inn i hva skjer-kalenderen for ansatte eller studenter? Send inn tips om arrangementer som skal ligge i hva skjer-kalenderen.

Tips om nyhet til ansattsidene

Skjer det noe nytt som er av interesse for alle ansatte?  Du kan få hjelp til å vurdere, tilrettelegge og publisere aktuelt-saker på ansattsidene. Send inn nyhetstips til ansattsidene

Send tips senest to uker før du ønsker at artikkelen skal publiseres. Det gjelder både arrangementsartikler og nyhetsartikler.