Bli god på linjekommunikasjon - Ansatt

Bli god på linjekommunikasjon

Bli god på linjekommunikasjon

Som leder har du ansvar for at informasjonen du får flyter videre nedover linja di. Det er også et linjeansvar at informasjonen om det dere jobber med når brukere som har interesse av den.
  1. Gjennomfør et fast møte i enheten hver 1.-2. uke. Her kan du og dine mellomledere gi korte orienteringer om viktige ting alle må vite. Dere kan rapportere på måloppnåelse og justere kursen.
  2. Velg en intern kanal. Alle som jobber internt i enheten må være til stede på samme digitale plattform. Det kan være NAP, eller et team i Office 365, Sharepoint, Yammer, eller andre kanaler. Det viktige er at dere vet hvor dere finner hverandre – og du som leder kan bestemme hvor det er.
  3. Bruk felleskanalene. Skal dere gi informasjon til andre på OsloMet, så bruk den viktigste felleskanalen vår, ansatt.oslomet.no. Les mer om interne kanaler.
  4. Husk på kommunikasjonsbiten av jobben. Nesten alt arbeidet vi gjør, utløser behov for kommunikasjon. Ifølge linjeprinsippet i staten er det slik at har du ansvar for saken, så har du også ansvar for kommunikasjonen. Som leder må du stille krav til at medarbeiderne ivaretar informasjonsaspektet ved arbeidet de gjør. Bruk verktøyet Lag kommunikasjonsplan.