Teams - Ansatt

Teams

Teams

Microsoft Teams er et verktøy som gjør det enklere å kommunisere og samhandle i grupper. Alle ved OsloMet kan opprette et team for sitt prosjekt. I tillegg meldes alle ansatte inn i et organisatorisk team basert på organisatorisk tilhørighet.
 • Hva er Teams?

  Microsoft Teams gjør det mulig for ansatte, grupper og samarbeidspartnere å jobbe tett sammen uavhengig av hvor den enkelte befinner seg. Via Microsoft Teams kan du:

  • sende og motta direktemeldinger
  • dele filer (Word, PowerPoint, OneNote, Excel)
  • planlegge arbeidsoppgaver med frister og ansvarlige (Planner og Decisions)
  • vise din tilstedeværelse og/eller statusinformasjon og delta i diskusjoner
  • enkelt invitere eksterne samarbeidspartnere

  Bruksområder og funksjonalitet

  Microsoft Teams kan brukes på ulike måter og har flere funksjonaliteter:

  • Teams: Et team er en gruppe personer som kommer sammen gjennom jobb, prosjekter eller felles interesser. Et team kan for eksempel være knyttet til et emne eller forskningsprosjekt. Du kan selv opprette et team og legge til medlemmer eller bli medlem i et allerede eksisterende team.
  • Kanaler: I et team kan du opprette kanaler hvor du kan samhandle og jobbe med teammedlemmene dine. En kanal kan være knyttet til et spesifikt emne, et prosjekt eller en spesifikk oppgave. Det anbefales å ikke lage nye team for hver oppgave en gruppe mennesker skal jobbe sammen om, men heller lage ulike kanaler for disse oppgaven. Su kan også opprette «private» kanaler som bare noen team-medlemmer får tilgang til.
  • Samtaler og chat: Hver kanal har en kanalsamtale som er offentlig og synlig for alle i teamet. Du kan også opprette en chat mellom deg selv og en annen person eller lage en større gruppechat.
  • Eget lagringsområde: Når du lager et team opprettes det automatisk et SharePoint-område under filer-fanen. Alle filer du enten laster opp eller oppretter i ditt team vil bli lagret i teamets SharePoint-område.
  • Apper for alle enheter: I tillegg til via nettleser, kan Teams brukes via apper for Windows, Mac og Linux operativsystem. Det finnes også en app for mobiltelefoner, som gir deg tilgang til dine teams uavhengig av hvor du er.
 • Kom i gang med Teams

  Teams (skrivebordsversjon) på PC/Mac

  Er ikke Teams lastet ned på din maskin kan det gjøres ved å følge en av lenkene under:

  Online-versjonen av Teams

  Teams kan også benyttes som online-versjonen. Logg deg inn i 365.oslomet.no og klikk på Teams-logoen. Et tips er å lage et bokmerke for å enklere finne tilbake.

  Teams på mobilen 

  Last ned Teams-appen fra en app-butikk for bruk på mobiltelefonen og nettbrettet. Koble appen til din brukerkonto på OsloMet.

  Du kan sømløst kombinere Teams lokalt på din maskin og oneline, og på ulike enheter.

 • Tale i Teams (kommer november 2021)

  Erstatter ringefunksjon i Skype for Business.

  Stadig flere bedrifter tar i bruk Microsoft Teams for å chatte eller ringe hverandre internt. Det gjør også vi i OsloMet, og er i disse dager nært forestående en migrering fra tilsvarende funksjonalitet i Skype for Business. 

  Migrering

  Disse gruppene vil migrere på følgende datoer:

  Info kommer

   

  Ringe til utlandet?

  Samme rutine som tidligere:

  Alternativ 1: Ringe sentralbord og bli overført til utenlandsk nummer

  Alterntiv 2: Be leder sende henvendelse til it-servicedesk, for å be om permanent tilgang

 • Opprette et nytt team?

  For å finne om det allerede finnes et team som dekker behovet, kan du søke blant de teamene som du er medlem i.

  • Klikk på tannhjulet nede til venstre i Teams-menyen for å bli med i eller opprette et team.
  • Velg riktig type av team (for administrativt, velg "Annet" som er malen lengst til høyre)
  • Skriv navnet på ditt nye team og en kort beskrivelse
  • "Følsomhet" trengs ikke å endres, men kan stå som Ingen
  • Sett Personvern til Privat (for å begrense studenttilgang)
  • Deretter setter du hvem som er Eiere og Medlemmer av Teamet. Tips: husk å alltid sette minst to eiere hvis en ikke er tilgjengelig.
 • Forskjellen mellom Teams og Zoom

  OsloMet har to hovedverktøy for digital samhandling; Teams og Zoom. De har noe overlappende funksjonalitet, men også unike muligheter som er viktig å kjenne til.

  Noen av forskjellene mellom Teams og Zoom: 

  Teams 

  • Teams kan brukes til samarbeid i en organisatorisk gruppe med faste medlemmer, som et institutt eller studielederområde.
  • Teams hkan brukes til samarbeid i en gruppe som et prosjekt eller faggruppe.
  • Teams brukes på OsloMet primært i samarbeidet mellom ansatte.

  Zoom 

  • Zoom kan brukes ved behov for å gjennomføre videokonferanser i større grupper
  • Zoom har en praktisk mulighet å dele opp et møte i flere undergrupper som kan kjøre parallelt (break-out). Dette er for eksempel nyttig i arbeidsmøter der man i deler av møtet legger opp til gruppearbeid.
  • Zoom brukes på OsloMet primært for videokonferanse mellom ansatte og studenter, som for eksempel i undervisning. Les mer om Zoom her.
 • Flytting av filer fra K til Teams

  Det vil bli en gradvis avvikling av filområdet K fram mot utgangen av 2021. Prosjektet som koordinerer dette arbeidet ledes av I/ (sharepoint.com). Arbeidet er inndelt i to faser:

  Fase 1 berører fakultetene. Dette arbeidet er nå ferdigstilt.

  Fase 2 berører FA, SVA og SPS, og er planlagt avsluttet i løpet av 2021.

  Derfor flyttes filene fra K til Teams

  • Kostnad - lagring i Teams/Sharepoint er "gratis" fordi OsloMet allerede betaler for Office365-lisens til kontorstøtteapplikasjoner
  • Samhandling - fillagring i Teams/Sharepoint letter samhandling og samskriving, og ivaraetar versjonskontroll av dokumenter
  • Effektivitet og gjenfinning - Teams har innebygde søkemotoren som letter gjenfinning av dokumenter
  • Tilgjengelighet - Teams/SharePoint gir tilgang til filer og dokumenter fra ulike enheter, også online
 • Lær mer

  For å få best mulig utbytte av opplæringen, anbefaler vi at alle går gjennom ”Kom i gang med Teams grunnkurs” på forhånd. 

  Avdeling for IKT planlegger nå alternative opplæringsopplegg i implementeringen av Teams. Ved spørsmål, kontakt itservicedesk@oslomet.no. 

  Microsoft utvikler Teams fortløpende og vil ha nye funksjonaliteter. Vil du lære mer? Microsoft har en rekke instruksjonsfilmer og kurs tilgjengelig på sine nettsider (support.microsoft.com)

 • For eiere av organisatoriske teams

  For eiere av organisatoriske teams: inn- og utmelding av oslomet.no-medlemmer utenfor enhet

  Roller gir tilgang til it-systemer eller deler av det. Det er kun eiere av roller som ser og kan behandle roller. Ta kontakt med IT-servicedesk hvis du mangler nødvendige tilganger.

  For å behandle roller, logger du inn på https://admin.oslomet.no med din OsloMet konto.

  NB! Hvis du ikke er på et av OsloMet sine campuser, må du logge inn via eduVPN først.

  Begreper

  • Rolle: en rolle kan f.eks. gi tilgang til et it-system eller spesielle deler av det. (Det er kun eiere av roller som har tilgang til denne funksjonen. )
  • Kortnavn: navn på rolle (eks: organisasjonskode fra BAS, hv-a-stu)
  • Beskrivelse: beskrivelse av rollen (Navn i organisasjonen fra BAS, Seksjon for Studieadministrasjon og internasjonalisering)
  • Spesifikasjon: utvidet beskrivelse av rollens funksjonalitet og bruksområde
  • Eier: eiere er personer med spesielt ansvar for et it-system. Avdeling IKT kan i samråd med ledere på OsloMet delegere denne funksjonen. Eiere kan legge til og fjerne eiere og aktører. NB! I roller med taggen Teams vil eier av rollen også være eier av Teamet.
  • Aktør: en aktør er et medlem av en rolle og har tilgang til ressursene rollen gir tilgang til
  • Tags: en tag brukes av Avdeling IKT til å tildele funksjonalitet til en rolle (Skal kun brukes av Avdeling IKT)

  Eksempel

  Alle Teams med organisatorisk tilhørighet er styrt fra OsloMet sin database (BAS).

  Behandle roller 

  Logg inn på https://admin.oslomet.no trykk på roller og velg behandle roller

  Velg rolle

  Søk opp rollen du skal behandle. De fleste er ikke eier av mange roller og vil enkelt se rollen de skal behandle.

  Trykk på rollenavnet for å behandle rollen.  Behandle eiere og aktører

  Under rolleinfo er det kun eiere og aktører som skal behandles.

  Eiere av roller knyttet til organisatoriske enheter vil også bli eiere av. Teamet koblet til rollen. NB! Hvis eier ikke er medlem av den organisatoriske enheten, må navnet også legges til som aktør.

  Det kan legges til aktører i roller basert på organisatoriske enheter.Dette er for å gi tilgang for en OsloMet ansatt som ikke er en del av den organisatoriske enheten rollen er basert på.

  Aktøren vil da få tilgang til Teamet koblet opp til rollen.

  Legge til eiere og aktører (medlemmer)

  Skriv navnet på den ansatte som skal legges til i legg til eier/aktør feltet. Den ansatte er lagt til når du ser navnet i listen.