Studententreprenørskap STUD-ENT - Ansatt

Web-innholdvisning (global)

Studententreprenørskap STUD-ENT

Er dere studenter ved OsloMet med en forretningside og har ambisjoner om å starte bedrift? Søk om inntil 1 million kroner i tilskudd til utvikling og kommersialisering av løsningen fra Innovasjon Norge.

Innovasjon Norges utlysning STUD-ENT retter seg mot studenter som skal etablere egen bedrift basert på kunnskap tilegnet gjennom studiene. Formålet med ordningen er å utvikle en skalerbar og bærekraftig forretningsmodell rundt en forretningsidé, og at bedriften har som mål å utvikle nye løsninger som markedet etterspør.

Hvem kan søke?

 • Målgruppen for ordningen er nyutdannede studenter ved norske universiteter og høyskoler som har ambisjoner om å starte eget selskap basert på kunnskap de har tilegnet seg gjennom sine studier.
 • Bedriften må ha et team av studenter. Teamet må ha en prosjektleder som oppfyller kravene under. Samlet må studentene eie minimum 80 % av selskapet.
 • Prosjektleder må enten være under utdanning eller ha fullført utdanning inntil 12 måneder før søknadsfristen. Med utdanning menes enten et masterprogram, et seksårig profesjonsstudium eller en doktorgradsutdanning.
 • Prosjektleder under utdanning på følgende nivå må:
  • for masternivå: levere masteroppgaven før prosjektstart
  • for profesjonsnivå: ha fullført minst fire år før prosjektstart
  • for ph.d.-nivå: levere bekreftelse fra gradsgivende institusjon på at STUD-ENT-prosjektet kan gjennomføres parallelt med studiet, samt en skriftlig bekreftelse på eierskap til immaterielle rettigheter i prosjektet fra institusjonen (for eksempel et frasagn eller en lisens)

Ønsker du å søke?

Ta kontakt med STUD-ENT-ansvarlig ved OsloMet. 

Mer om krav til søknaden finner du på Innovasjon Norge sine nettsider.

Huskeliste

 • Les utlysningen og vurderingskriteriene nøye!  
 • Tverrfaglighet kan være nøkkelen til suksess. Er det behov for annen kompetanse enn din egen i prosjektet? Kan dette dekkes av studenter ved andre utdanninger? 
 • Finn gode mentorer/veiledere og sørg for å ha en avtale på plass om vilkårene for veiledning før søknadsfristen. 
 • Ha en avtale på plass om bruk av rom, verksted, laboratorier eller teknisk utstyr med det aktuelle instituttet/fakultetet før søknadsfristen.
 • Bruk støttetilbudet som tilbys ved OsloMet.

Frister

Frist for innlevering til Innovasjon Norge: 28. februar 2023 

Tidligere vinnere fra OsloMet