Hvorfor velge Open Access | Formidling og publisering - Ansatt

Hvorfor velge Open Access?

Hvorfor velge Open Access?

Når forskningsresultater formidles gratis på internett kan de nå et større publikum enn om de kun ligger i abonnementsdatabaser. Lettere tilgang og økt synlighet beriker og akselererer forskningen.

Tilgang til forskning

Et viktig prinsipp i et demokratisk samfunn er lik tilgang til kunnskap. Skatteytere betaler for forskning gjennom offentlige bevilgninger, og det er rimelig at alle bør ha lett tilgang til forskningsresultatene. Forskere ansatt i alle typer institusjoner kan lese og delta i forskningen, uavhengig av egen institusjons kjøpekraft.

De som finansierer forskningen din, inkludert Norges Forskningsråd, Horizon 2020, Welcome Trust, RCUK og DFID, krever åpen tilgang som en betingelse for finansieringen.

Vi hjelper deg med å følge kravene til finansiørene, enten gjennom publiseringsfondet som dekker avgifter til forfatterbetaling, egenarkivering i det institusjonelle arkivet ODA eller ved å forhandle direkte med forlaget om åpen tilgang til allerede utgitte artikler.

Fordeler med Open Access-publisering

Impact

Studier indikerer at Open Access publikasjoner er lastet ned, lest og sitert oftere enn andre artikler. (Swan, 2010)

Samarbeid

I prosjekter med forskere fra ulike institusjoner og land, sikrer Open Access at alle prosjektmedlemmene har tilgang til det samme forskningsgrunnlaget.

Rask publisering og kunnskapsspredning

Open Access-artikler er digitale, og blir derfor ofte publisert raskere enn andre artikler. Dette bidrar til at ny kunnskap spres tidligere.

Beholder opphavsretten

Forfattere beholder retten til å gjenbruke eget arbeid, og å gi andre rett til å gjenbruke materialet. Dette øker muligheten for å samarbeide eller generere ny kunnskap fra eksisterende forskning.

Egenarkivering

Open Access-publikasjoner kan tilgjengeliggjøres i institusjonelle arkiv. Dette gir tilgang til materiale som ikke er så lett tilgjengelig (f.eks. masteroppgaver, PhD avhandlinger), og sørger for tilgjengelighet til forskningspublikasjoner i fremtiden.

Synlighet

Forskningsinstitusjoner vil være i stand til å samle og synliggjøre sine forskningsresultater til interne og eksterne brukere.

OsloMet skal legge til rette for at studenter og forskere kan velge de publiseringskanaler som gir friest tilgang til publikasjonen, enten ved at de har en god politikk med hensyn til å tillate egenarkivering eller ved at publiseringskanalen er en Open Access publiseringskanal.

Kontakt

Kontakt

Publisering, publiseringsfond, retningslinjer og politikk for åpen tilgang til forskning m.m.

Tanja Strøm

Telefon :
67 23 52 03 / 915 17 063
E-post :
Url :
Tanja Strøm

Hjelp til å lagre filer/deponere artikler i Cristin

Url :
Finn din Cristin-kontakt

For godkjenning av åpen publisering gjennom publiseringsavtaler, kontakt Universitetsbiblioteket

E-post :

For informasjon om OsloMets åpne arkiv, ODA

E-post :

For informasjon om bibliotekets publiseringsløsning for åpne tidsskrifter

E-post :