Evaluere - Ansatt

Sjekkliste arrangementer

Når arrangementet er over

Når arrangementet er over

Vel gjennomført eller var det ting som kunne bli gjort litt annerledes? Nå er det tid for evaluering og tilbakemeling!

Når arrangementet er over

  • Rigg ned og rydd lokalet om ikke annet er avtalt
  • Returner IT- og AV-utsyr, eller annet innleid materiale
  • Publiser nyhetssaker og del materiell og presentasjoner med deltakere og innledere
  • Sluttfør regnskapet for arrangementet
  • Send evaluering til deltakere og bidragsytere
  • Gjennomfør en evaluering internt i arrangementsgruppen

Evaluering og erfaringsdeling

Når arrangementet er over, bør dere lage en evaluering så snart som mulig. Evalueringen bør gå til de som var involvert i selve arrangementet og til de som var deltakere og bidragsytere.  Her får dere tilbakemelding på hva som var bra, hvilke erfaringer man skal ta med seg videre og hvis dere må følge opp noe. En evaluering fungerer som rapportering, og en form for sjekkliste til neste gang, i tillegg til at de involverte og deltrakerne får gitt sin tilbakemelding.

Husk å takke alle for deres bidrag!

  • Gå gjennom evalueringen med arrangementsgruppen og send erfaringer til KK-senteret og andre interne bidragsytere
  • Lagre evalueringen på et dertil egnet sted til neste liknende arrangement. 

Sjekkliste for evaluering av arrangement

For å sikre kvalitet og videreutvikling av arrangementet bør du gi deltagerne og bidragsytere mulighet til å komme med tilbakemeldinger om hva som fungerte bra og mindre bra.
Den enkelte arrangør er selv ansvarlig for å utforme og gjennomføre evalueringen. Evalueringen bør sendes ut så raskt som mulig etter at arrangementet er avsluttet.
Nettbasert evalueringsskjema opprettes på nettskjema.uio.no
Generelle tips for en god evaluering
Vær selektiv med hvilke spørsmål dere velger å stille. Ikke overveld deltakerne med et for omfattende spørreskjema. Velg ut de områdene det er viktig for dere å få tilbakemelding på og spør om dette, se eksempler. 
 

Mange veier til et godt arrangement

Sjekklisten for arrangementer er ment som et konkret verktøy til hjelp på veien. Hele sjekklisten egner seg for komplekse arrangementer, lettversjonen til enklere arrangementer. Sjekklisten er satt opp slik fordi erfaring viser at punktene er relevante og egner seg for vår sektor. 

Tips oss hvis du har innspill på sjekklisten!

Vi ønsker å videreutvikle sjekklisten sammen med dere. Har du tips om andre gode punkter som bør inn, avklaringer som må til, hører vi gjerne fra deg. Da kan flere kolleger få hjelp på veien til å lage gode arrangementer ved OsloMet.