Zoom - Ansatt

Zoom ved OsloMet

Zoom ved OsloMet

Alt om hvordan du bruker Zoom til møter, konferanser og digital undervisning med mange deltakere.

Hva er Zoom?

Zoom er et digital møteverktøy for undervisning, og er bra alternativ til Teams for større, interne videomøter og konferanser med inntil 300 deltakere.  

 • Installer Zoom-klienten

  Se også videoveiledning på Youtube.

  1. Logg inn i Zoom: Gå til https://oslomet.zoom.us/
  2. Klikk på "Sign in". Bruk ditt OsloMet-brukernavn og -passord for å logge inn. Dersom du har logget inn på en OsloMet-tjeneste fra før av kan det hende du blir logget inn automatisk.
  3. For å laste ned Zoom-klienten klikk på knappen "Resources" øverst til høyre i vinduet, deretter "Download Zoom Client".
  4. Klikk på "Download" under "Zoom Client for Meetings".
  5. Klikk "Run" eller dobbeltklikk på filen som ble lastet ned – ZoomInstaller.exe. Følg stegene på skjermen til installasjonen er fullført.
  6. Start Zoom-klienten. Bruk gjerne søkefeltet.
  7. Du får nå beskjed om å logge inn: Klikk på "Sign in with SSO". Dette alternativet må også velge om du benytter en klasseroms-PC på campus for første gang.
  8. Skriv "oslomet" i feltet som heter "Company Domain". Klikk så "Continue".
  9. Zoom er nå satt opp og klar for bruk.

  Kontroller lisensen

  Klikk på profilknappen oppe til høyre. Sjekk at det står ON-PREM eller LICENCED sammen med navnet ditt og at din OsloMet e-postadresse vises.  Hvis noe annet vises øverst i menyen, er du ikke logget inn med OsloMet-lisens. 

 • Oppdater Zoom

  Sørg for å holde Zoom-klienten oppdatert til nyeste versjon. 

  PC-er fra OsloMet oppdaterer Zoom automatisk.

 • Opprette og gjennomføre møter og webinarer i Zoom

  Møter

  Du finner mye god informasjon om hvordan du oppretter, planlegger og deltar i møter på support.zoom.us.

  Webinar

  OsloMet har et lite antall lisenser for Webinar Zoom som forvaltes av Auditoriehjelpen. Fordi vi har så få lisenser for dette (og fordi de er veldig dyre) gis de kun i enkelttilfeller. Hvis du ønsker å arrangere et webinar i Zoom må du derfor ta kontakt med auditoriehjelpen@oslomet.no

  Et alternativ til Webinar, er å slå på Registrering-funksjonen for et ordinært Zoom-møteZoom Meetings, som alle ved OsloMet har, kan brukes i de aller fleste tilfeller. Kontakt auditoriehjelpen om du har spørsmål.

 • Planlegg opptak av et møte i Zoom

  Merk! Skal du ta opptak av et møte i Zoom, vil du i praksis håndtere personopplysninger. Du må ha et forhold til hvilken klassifisering opplysningene du tar opp har, se OsloMets rutine for klassifisering av data.

  Klassifiseringen vil være førende for hvor du kan lagre data. Se Lagringsguide. Du må sikre at du har nødvendig hjemmel for opptaket og at deltagere er godt informert i forkant. Se blant annet disse rutinene:

  Klargjøring av opptak

  1. Start Zoom-møte i god tid før formell start av møtet.
  2. Klikk på pilen ved siden av videoikonet og så på "Video Settings". Skjermbilde
  3. Klikk på "Recording" i venstre-menyen og gjør nødvendige innstillinger, for eksempel:
   • Klikk på "Change" til høyre for Location for eventuelt å endre lagringssted for opptak i henhold til klassifiseringen av data. Alternativt kan du huke av for "Choose a location for recorded files when the meeting ends", slik at du kan spesifisere dette når du har lastet ned opptaket.
   • Huk av på "Record a separate audio file for each participant who speaks" dersom du ønsker å ta opp en egen lydfil per deltaker
   • Huk av på "Add a timestamp to the recording" for tidsstempling av opptaket, slik at du enklere kan redigere i ettertid.
   • Sørg for at "Keep temporary recording files" IKKE er huket av for å unngå at den midlertidige opptaksfilen lagres hos Zoom.Skjermbilde
  4. For hjelp til å gjennomføre opptak av et møte i Zoom, se Digins brukerveiledninger.

 • Personvernerklæring for bruk av Zoom

  Zoom er OsloMets foretrukne tjeneste for videostrømming. Når ansatte logger seg på med FEIDE-bruker, sendes for- og etternavn og OsloMet-postadresse til Uninett AS, som leverer Zoom til OsloMet.

  Ved bruk av Zoom til undervisning, møte- og konferansevirksomhet må man som regel delta ved bruk av bilde og/eller lyd under strømmingen. Dette styres av den ansatte med innstillinger ved tilkobling til videostrømmen. Dette kan også når som helst endres av den ansatte så lenge strømmingen foregår. Denne behandlingen er nødvendig for oppfyllelse av arbeidsavtalen, jf. (GDPR)  art. 6 nr. 1 b) "avtale".

  I tillegg samles det inn analysedata om bruk av Zoom, slik som vertskap, deltagere, tidspunkt, maskinvare og IP-adresse. Dataene er strengt tilgangsbegrenset og tjener OsloMets interesse i å optimalisere, feilrette, produsere statistikk for å forbedre tjenesten, jf. (GDPR) art. 6 nr.1 f) "berettiget interesse".

  Dine rettigheter

  Se vår nettside om rettigheter (rett til innsyn, retting og sletting m.m.)

  Kontaktinformasjon

  Kontaktperson for behandlinger av personopplysninger er Hans Ole Hansen (oslomet.no).

  ​​​​​​​Se mer informasjon om behandlingsansvarlig, personvernkontakter og personvernombud ved OsloMet.