Droppe til innhold

Vårt OsloMet

Vårt OsloMet

Kompetanseutvikling

OsloMet-akademiet

OsloMet – storbyuniversitetet er i midt i en rivende utvikling. Dette gir en rekke muligheter og stiller mange krav til oss som medarbeidere, og organisasjonen som helhet, når det gjelder å utvikle og videreutvikle kompetanse. OsloMet-akademiet skal være et virkemiddel for at OsloMet også i fremtiden kan drive forskning, formidling og undervisning av høy kvalitet. Tilbudet av kompetansetiltak retter seg mot undervisnings- og forskerpersonale, administrativt personale samt ledere på tvers av organisasjonen.

Snart må du lagre i OneDrive – ta drop-in-kurs

Snart må du lagre i OneDrive – ta drop-i...

Lær mer om å jobbe i skyen! Det er satt opp nye drop-in-kurs hvordan du bruker Office 365 og OneDrive. Snart må alle ansatte gå over til personlig lagring i One...

Snart må du lagre i OneDrive – ta drop-in-kurs
Kalender
Vis alle arrangement
Torsdag 22.11.18 kl. 10.00-12.00
Pilestredet 46, PA329
Våren 2018 er siste semesteret Fronter brukes på OsloMet. Du får en grunnleggende opplæring i Canvas, og hvordan du kan bygge opp et emne i Canvas. Kurset er en forutsetning for å få videre hjelp på Canvas Drop-in/arbeidsstue.
Torsdag 22.11.18 kl. 10.30-12.15
P52, B321
Drop-in kurs i lagring i Office 365. Lær mer om Office 365 med skylagring og lagring lokalt, opprette mapper og dokumenter, flytte og kopiere dokumenter, og deling og samskriving i OneDrive m.m.
Torsdag 22.11.18 kl. 12.45-14.15
Pilestredet 46: PA308
Samstemt læringsdesign – hva, hvorfor, hvordan
Fredag 23.11.18 kl. 10.30-12.15
P52, B319
Drop-in kurs i lagring i Office 365. Lær mer om Office 365 med skylagring og lagring lokalt, opprette mapper og dokumenter, flytte og kopiere dokumenter, og deling og samskriving i OneDrive m.m.
Mandag 26.11.18 kl. 12.30-14.15
P52, B319
Drop-in kurs i lagring i Office 365. Lær mer om Office 365 med skylagring og lagring lokalt, opprette mapper og dokumenter, flytte og kopiere dokumenter, og deling og samskriving i OneDrive m.m.
Sider: 1  2  3  4  5  6  7  8  9