Droppe til innhold

Vårt OsloMet

Vårt OsloMet

Kompetanseutvikling

OsloMet-akademiet

OsloMet – storbyuniversitetet er i midt i en rivende utvikling. Dette gir en rekke muligheter og stiller mange krav til oss som medarbeidere, og organisasjonen som helhet, når det gjelder å utvikle og videreutvikle kompetanse. OsloMet-akademiet skal være et virkemiddel for at OsloMet også i fremtiden kan drive forskning, formidling og undervisning av høy kvalitet. Tilbudet av kompetansetiltak retter seg mot undervisnings- og forskerpersonale, administrativt personale samt ledere på tvers av organisasjonen.

Nyttårsforsett: Bli bedre i engelsk

Nyttårsforsett: Bli bedre i engelsk

Ønsker du deg enda bedre engelskkunnskaper? OsloMet-akademiet tilbyr tre målrettede kurs med English for Academic Purposes. La 2019 bli året der du hever din ak...

Nyttårsforsett: Bli bedre i engelsk
Kalender
Vis alle arrangement
Tirsdag 26.02.19 kl. 12.00-15.00
P46, PA308
Kurset tar sikte på å lære deltakerne nødvendig førstehjelp for at man skal kunne hjelpe til i en nødsituasjon før helsepersonell er på plass.
Torsdag 28.02.19 kl. 08.30-16.00
OsloMet
Tema for Digital fagdag er digitalisering av undervisning, forskning og administrasjon. Bli oppdatert på ulike digitaliseringsprosjekter på OsloMet og møt kollegaer som deler av sin erfaring.
Torsdag 28.02.19 kl. 09.00-14.00
P46-PA357
This three-session workshop provides participants with an opportunity to practice their communication skills and develop confidence in delivering academic presentations in English.
Torsdag 28.02.19 kl. 12.00-15.00
P48 S543
Decisions er et verktøy som hjelper å koordinere og følge opp møter. Rektors stab ved OsloMet har brukt verktøyet siden juni 2018 og har veldig gode erfaringer: det er veldig enket å distribuere sakspapirer, informasjon er lett tilgjengelig for møtedeltakere, man kan tildele oppgaver og følge opp beslutninger tatt i møte. Decisions baserer på Office 365 og Sharepoint, verktøy som er godt kjent og brukt på OsloMet.
Fredag 01.03.19 kl. 09.00-14.00
P46-PA357
This three-session workshop provides participants with an opportunity to practice their communication skills and develop confidence in delivering academic presentations in English.
Sider: 1  2  3  4  5  6  7  8