Droppe til innhold

Vårt OsloMet

Vårt OsloMet

Kompetanseutvikling

OsloMet-akademiet

OsloMet – storbyuniversitetet er i midt i en rivende utvikling. Dette gir en rekke muligheter og stiller mange krav til oss som medarbeidere, og organisasjonen som helhet, når det gjelder å utvikle og videreutvikle kompetanse. OsloMet-akademiet skal være et virkemiddel for at OsloMet også i fremtiden kan drive forskning, formidling og undervisning av høy kvalitet. Tilbudet av kompetansetiltak retter seg mot undervisnings- og forskerpersonale, administrativt personale samt ledere på tvers av organisasjonen.

OsloMet fokuserer på digital kompetanse

OsloMet fokuserer på digital kompetanse

Våre øverste ledere oppdaterer seg på hva digital transformasjon betyr for OsloMet. Gjennom programmet digital transformasjon for øverste ledelse får de kunnska...

OsloMet fokuserer på digital kompetanse
Kalender
Vis alle arrangement
Onsdag 24.04.19 kl. 09.00-13.00
"Vepsebolet", 1. etg. i P48
PISA-kursene er for deg som vil lage digitale læreverk i tråd med PISA-modellen.
Torsdag 25.04.19 kl. 10.00-12.00
P48-P372
This course explores advanced techniques and strategies for literature searching. It also covers ways to document and report your search.
Torsdag 25.04.19 kl. 12.00-15.00
P46-PA304
Are you a PhD-candidate writing an article-based dissertation? In many fields you are required to write a “kappe” as a part of you dissertation, a genre that many candidates find challenging. Join this three-session workshop to discuss strategies and approaches to writing your “kappe”!
Fredag 26.04.19 kl. 09.00-12.00
P48 F323
Decisions er et verktøy som hjelper å koordinere og følge opp møter. Rektors stab ved OsloMet har brukt verktøyet siden juni 2018 og har veldig gode erfaringer: det er veldig enket å distribuere sakspapirer, informasjon er lett tilgjengelig for møtedeltakere, man kan tildele oppgaver og følge opp beslutninger tatt i møte. Decisions baserer på Office 365 og Sharepoint, verktøy som er godt kjent og brukt på OsloMet.
Fredag 26.04.19 kl. 10.00-11.00
P46-PA357
Sett av en time til å få ideer om hvordan du kan bruke digitale verktøy til å aktivisere studentene.
Sider: 1  2  3  4  5