Droppe til innhold

Vårt OsloMet

Vårt OsloMet

Kompetanseutvikling

OsloMet-akademiet

OsloMet – storbyuniversitetet er i midt i en rivende utvikling. Dette gir en rekke muligheter og stiller mange krav til oss som medarbeidere, og organisasjonen som helhet, når det gjelder å utvikle og videreutvikle kompetanse. OsloMet-akademiet skal være et virkemiddel for at OsloMet også i fremtiden kan drive forskning, formidling og undervisning av høy kvalitet. Tilbudet av kompetansetiltak retter seg mot undervisnings- og forskerpersonale, administrativt personale samt ledere på tvers av organisasjonen.

Nyttårsforsett: Bli bedre i engelsk

Nyttårsforsett: Bli bedre i engelsk

Ønsker du deg enda bedre engelskkunnskaper? OsloMet-akademiet tilbyr tre målrettede kurs med English for Academic Purposes. La 2019 bli året der du hever din ak...

Nyttårsforsett: Bli bedre i engelsk
Kalender
Vis alle arrangement
Onsdag 12.12.18 kl. 10.00-11.00
P46, PA329
Er du nybegynner i offentlig forvaltning? Kurset gir en kort innføring i regler og krav til dokumentasjon av saksbehandling i offentlig virksomhet.
Onsdag 12.12.18 kl. 11.00-13.00
P46, PA329
Har du spørsmål til funksjonalitet i Public 360? Vi hjelper deg om du står fast, lurer på noe og/eller ønsker innspill til smartere måter å dele, finne og lagre dokumentasjon på. Ingen spørsmål er hverken for store, eller små.
Torsdag 13.12.18 kl. 12.30-14.30
Pilestredet: P46-PA124 (Pro-Lab)
I TP har du som har emneansvar mulighet til å gi studentene en timeplan med detaljer som tittel/tema på underviser, navn på underviser og informasjon om undervisningen. For at studentene skal både forstå hva de skal til og få en samlet oversikt slik de ønsker seg, anbefaler vi at alle legger undervisningsdetaljer i TP istedenfor å lage egne undervisningsplaner på si.
Torsdag 13.12.18 kl. 13.00-13.45
Skype
Kurset gir en innføring i de mest sentrale funksjonene i Public 360.
Fredag 14.12.18 kl. 13.00-13.45
Skype
Kurset gir en innføring i de sentrale funksjonene i Public 360 du må kunne som leder.
Sider: 1  2  3  4  5  6  7  8