Droppe til innhold

Nyheter

Vil du bli en enda bedre formidler?

Vil du bli en enda bedre formidler?

Søk på Program for fremragende forskningsformidling (PFFF) innen 16. november.

Gjennom dette programmet tilbyr OsloMet forskere og fagfolk ved universitetet et kursopplegg i forskningsformidling.

En rekke samlinger

Program for fremragende forskningsformidling (PFFF) ble etablert i 2014 og frem til nå har over 50 forskere ved OsloMet gjennomført programmet.

I desember 2018 starter en ny runde med spennende, nyttige og lærerike kurs. Kursopplegget går over 5 måneder og har 14 kursdager. Se foreløpig kursprogram (.PDF)

Deltakerne får lære mer om blant annet:

  • Hvordan utforme og spisse budskap
  • Presentasjonsteknikk
  • Praktisk medietrening
  • Bruk av digitale og sosiale medier
  • Kronikker og leserinnlegg
  • Innsalg til mediene

Hvem kan søke?

Alle som har lyst til å bli bedre til å formidle fag og forskning oppfordres til å søke.
Det er få plasser, men alle som er tilknyttet OsloMet kan søke om plass på programmet.
Søkerne må ha en faglig sterk posisjon. Det vil bli lagt vekt på at forskningsområdet har et potensial for synliggjøring og en viss samfunnsrelevans.

Send søknad

Ønsker du delta på programmet? Send en søknad (maks en A4-side) til Stig Nøra: stig.nora@oslomet.no

Søknaden må inneholde:

  • opplysninger om faglig bakgrunn
  • forskningsfeltets samfunnsrelevans
  • en beskrivelse av hvorfor du ønsker å formidle forskning

Søknadsfrist: Fredag 16. november

Oppstart: Onsdag 5. desember 2018