Droppe til innhold

Nyheter

Kandidater til fakultetsstyrene

Kandidater til fakultetsstyrene

21.-25. oktober velger fakultetene ansattrepresentanter til fakultetsstyrene. Her kan du se presentasjon av alle kandidatene.

Slik foregår valget, og slik stemmer du

  • Valget gjennomføres digitalt i uke 43, 21. -25. oktober 2019. Du vil få en invitasjon til å stemme ved ditt lokale valg.
  • Manntall over de som har stemmerett ble lagt ut på fakultetenes sider for gjennomsyn 4 uker før valgdagen – 23. september 2019
  • Klager på manntallsføring må skje senest 2 uker etter at manntallet er framlagt – 7. oktober 2019
  • Presentasjon av valgresultatet: 1. november 2019

Presentasjon av kandidatene 

Presentasjoner av de aktuelle kandidatene ved de enkelte fakultetene kan du finne her: 

Kandidater til fakultetsstyret ved HV-fakultetet

Kandidater til fakultetsstyret ved LUI-fakultetet

Kandidater til fakultetsstyret ved SAM-fakultetet

Kandidater til fakultetsstyret ved TKD-fakultetet

Hvor lenge sitter representantene, og når velges de?

  • Funksjonstiden for fakultetsstyrene er normalt 4 år, med oppstart 1. august.
  • Våren 2019 ble det imidlertid bestemt at de eksisterende fakultetsrådene ved OsloMet skulle forlenges et halvt år, til 31. desember 2019. Funksjonstiden til fakultetsstyrene som velges høsten 2019 vil derfor være 1. januar 2020–31. juli 2023.
  • Midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstilling velges for vårsemesteret 2020.
  • Fast ansatte i undervisnings- og forskerstilling (UF) velges for perioden 1. januar 2020–31. juli 2023
  • Midlertidig ansatte i UF-stilling velges for perioden 1. januar 2020–31. juli 2020
  • Teknisk-administrativt (TA-) ansatte velges for perioden 1. januar 2020–31. juli 2023

Hva er fakultetsstyrenes mandat?

Mer om valget

Nettsiden om fakultetsstyrevalget vil bli løpende oppdatert.

chatbot-portlet