Droppe til innhold

Nyheter

Statsbudsjettet: - Få gladsaker å finne

Curt Rice forteller Khrono hva han synes om statsbudsjettet, i Stortingets vandrehall.

Statsbudsjettet: - Få gladsaker å finne

Statsbudsjettet for 2020 ble lagt frem 7. oktober, og for OsloMet ga det svært lite å glede seg over. Rektor Curt Rice er ikke fornøyd.

- Det er vanskelig å se noen gladsaker i årets budsjett, sier OsloMet-rektor Curt Rice.

- Budsjettet er for kortsiktig og ruster oss ikke godt nok til å løse samfunnets utfordringer. Det gir både oss og sektoren stramme rammer for tiden som kommer, utdyper Rice. 

Nok et år med effektiviseringskutt 

OsloMet får bevilget et budsjett på 2,544 milliarder kroner i 2020, noe som tilsvarer en realvekst på 0,7 prosent. Regjeringens avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform (ABE-reformen) har også i år et kutt på 0,5 prosent som berører alle offentlige institusjoner. For OsloMet innebærer det et kutt på 12,3 millioner kroner for 2020 som må spares inn, og for sektoren totalt sett innebærer det et totalt kutt på 1,3 milliarder kroner gjennom seks år med ABE-reform. 

- Ved OsloMet har vi over få år måtte spare inn 82 millioner kroner, noe som helt klart påvirker våre muligheter til å gjennomføre strategiske satsinger og heve kvalitet og kapasitet i vår kjernevirksomhet, kommenterer Curt Rice.

- Regjeringen må anerkjenne arbeidet som er gjort for å effektivisere administrasjonen ved landets universiteter og høgskoler, og innse at dette kuttet ikke kan videreføres år etter år, sier Rice.

Tapte muligheter

Regjeringen bevilger midler til 250 nye studieplasser. 100 av disse skal gå til desentraliserte fleksible studietilbud utenfor campus.

75 av studieplassene går til helse- og sosialfag med særlig vekt på sykepleierutdanning, og 75 går til teknologifag og fag rettet mot grønn omstilling.

OsloMet ble ikke tildelt noen av studieplassene til helse- og sosialfag eller teknologi.  

- OsloMet leverer avgjørende kapasitet til velferdsstatens yrker, og er ledende i arbeidet med å utvikle ny kompetanse i skjæringsfeltet mellom teknologi og profesjonsfag. At regjeringen ikke gir oss noen studieplasser til verken helse- og sosialfag, teknologi eller det etterlengtede tegnspråkløftet, er en tapt mulighet og bør rettes opp, sier rektor.  

Det var også knyttet spenning til regjeringens oppfølging av innføringen av femårig lærerutdanning. Det ble omtalt skriftlig i budsjettet med at regjeringen vil sette av midler i neste års budsjett til de institusjonene som tilbyr det femte året i grunnskolelærerutdanning. 

I opptakten til årets budsjett varslet statsråd Monica Mæland at regjeringen vil se på statens husleiekostnader i det private leiemarkedet. Av universitetene og høgskolene ligger OsloMet på topp med opptil 80 prosent av bygningsmassen leid hos private utleiere. Dette ble ikke berørt i årets statsbudsjett, men er en sak OsloMet vil følge opp i året som kommer. 

Statsbudsjettet for OsloMet i tall: 

OsloMets budsjettramme for 2020: 2,544 milliarder 

Pris- og lønnsvekst: 3,2 prosent 

Realvekst: 0,7 prosent 

ABE-reformkutt: 12,3 millioner kroner (0,5 %) 

Overføring av drifts- og utviklingsmidler for å overta LEXIN, skolekasse.no og Bildetema: 4,9 millioner 

Opptrapping av tidligere tildelte studieplasser: 12 millioner 

Se også khrono.no for bred dekning av statsbudsjettet for 2020 og reaksjoner fra sektoren. 

chatbot-portlet