Droppe til innhold

Nyheter

Nye jobbmuligheter internt

Nye jobbmuligheter internt

Er du fast ansatt på HiOA, og interessert i å undersøke alternative karriereveier? Nå er internutlysningsportalen på plass. Her kan du søke om ledige administrative oppgaver.

Fast ansatte på HiOA kan nå søke på ledige administrative oppgaver gjennom internrekrutteringsportalen.

Se hvilke ledige oppgaver som allerede ligger ute!

- Jeg håper internrekrutteringsportalen kan åpne nye karriereveier for ansatte i administrasjonen, sier HR-direktør Geir Haugstveit.

Mer erfaringsutveksling

Haugstveit er leder for programmet Administrasjon for framtida som skal bidra til en mer effektiv administrasjon med mer samhandling på tvers.

- Vi tror at dette kan øke mulighetene til intern mobilitet på høgskolen. Når vi legger til rette for at man kan forsøke nye oppgaver ved andre enheter, stimulerer det til bedre samhandling og erfaringsutveksling på tvers av fakulteter og avdelinger, sier Haugstveit.

Leste du om Ulrika og Ann Christin som byttet plass på jobben - i regi av den studieadministrative linjen på høgskolen?

Begrenset mulighet til ekstern utlysning

I forbindelse med begrenset ansettelsesstopp på HiOA er det ikke automatikk i at ledige stillinger kan utlyses eksternt. Dermed er intern rekruttering førstevalget hvis en stilling står ledig. Les om rutinen i forbindelse med intern utlysning av ledige oppgaver.

Når en stilling blir ledig, skal det gjennomføres en jobbanalyse for den ledige stillingen, som identifiserer:

  • hvilke oppgaver som kan utgå
  • hvilke oppgaver som kan omfordeles
  • hvilke oppgaver som må videreføres

Når jobbanalysen viser at det er behov for å få arbeidsoppgaver videreført, lyses oppgavene ut i internrekrutteringsportalen, hvor du som er fast ansatt har to ukers frist til å melde interesse for oppgavene.