Droppe til innhold

Nyheter

Nå kommer Canvas!

Både studentene og lærerne som allerede har tatt Canvas i bruk, er spesielt fornøyde med at studentene kan få varsel direkte på mobilen når læreren har gitt en tilbakemelding eller beskjed.

Nå kommer Canvas!

Innføringen av Canvas går over i neste fase, der blant annet hele TKD-fakultetet tar i bruk den nye læringsplattformen. Les tips og erfaringer fra lærere og studenter som "prøvekjørte" Canvas i høst.

I høstsemesteret begynte over 1300 studenter og ansatte med Canvas. Det ble gjennomført piloter på alle fakultetene, og over 100 emner inngikk i denne første utprøvingsfasen av Canvas. Nå i januar skal enda flere brukere i gang med den nye læringsplattformen. I august 2018 slukkes Fronter, og alle lærere og studenter bruker Canvas.

Fornøyde med Canvas

Blant de som tok i bruk Canvas fra studiestart i august 2017 var Bachelorstudium i ingeniørfag – bioteknologi og kjemi. Førsteamanuensis Kirsten Aarset svarer:

Hvilke fordeler har Canvas?

– Med Canvas får studentene en app, og de får pushvarsel på mobilen når vi legger ut noe, retter eller gjør noe annet de bør vite om, sier Aarset, som mener den nye læringsplattformen er et stort framskritt.

Aarset ser store muligheter for nye undervisningsformer og måter å strukturer innholdet i undervisningen, og viser oss et eksempel:

– Her har du en laboppgave. I stedet for å gi studentene en tekst fra A til Å, kan vi lage et digitalt system der studentene går gjennom ulike moduler. På den måten kan du styre studentene gjennom oppgaven.

– Du kan for eksempel legge inn en quiz før de skal gå på laben, sier hun.

– Det blir også enklere med innleveringer og rettinger enn det har vært med Fronter, legger hun til.

- Lærerne får en oversikt over alle innleveringer studentene har gjort, der vi lett kan gå inn og rette og sende tilbakemeldinger. Vi er avhengige av at studentene får beskjeder og tilbakemeldinger så raskt som mulig, og dette blir bedre i Canvas.

– Det er enda mye vi ikke har tatt i bruk av muligheter i Canvas. Vi lærer mer etter hvert, og tar det i bruk.

Har du noen råd til andre lærere som skal ta i bruk Canvas?

-  Undersøk kurstilbudene eller gå gjerne på drop-in opplæring hos DIGIN. Men Canvas er enkelt å bruke, og det er lett å komme i gang, mener Aarset.

Dette synes studentene

Også andreårsstudentene på ingeniørstudiet i bioteknologi og kjemi, Marielle Storbråten, Jenny Kristine Berntsen og Celine Oanæs, har brukt Canvas siden studiestart i august.

- Canvas er mer oversiktlig. Mye av de unødvendige tingene som ligger inne på Fronter finner du ikke. Her er bare det vi trenger å få tak i, forteller studentene.

- Canvas er enklere fordi den kan brukes via en app på mobilen. Du trenger ikke om å logge inn i nettleseren hver gang. Med appen får du varsler, for eksempel når det er lagt ut tilbakemeldinger. Og det er veldig bra, synes studentene.

Studentene opplevde også noe vanskeligheter i oppstartsfasen: Innholdet i undervisningen er kanskje lagt på feil sted, til feil tider, og kanskje litt sent. Noen ganger er det lagt ut dobbelt, fordi lærerne ikke helt vet hvordan de skal legge det ut, og hvor de har lagt det.

- Men det ligger i opplæringen, og ikke i systemet.

Hvem bruker Canvas januar 2018

Fagmiljøene fra Canvas-piloteringen i høst 2017 fortsetter (fase 1).

Vår 2018: fra 1. januar 2018 tar flere utdanninger i bruk Canvas (fase 2):

  • TKD - alle utdanninger
  • SAM - alle utdanninger ved institutt for sosialfag, institutt for journalistikk og mediefag og institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag
  • LUI - Barnehagelærer - arbeidsplassbasert, Tolking i offentlig sektor, utvalgte etter- og videreutdanninger og noen oppdragsstudier
  • HF - Masterstudium i jordmorfag, helsesøsterutdanning og utvalgte etter- og videreutdanninger
  • INTERACT - emnet INTER1100

Slik kommer du i gang med Canvas

  • Under https://ansatt.oslomet.no/canvas finner du informasjon om opplæringstilbudet inkludert online-ressurser. Her finner du også informasjon om Prosjektet for innføring av Canvas.
  • DIGIN, HiOAs nye kompetansemiljø for digital læring, er ansvarlig for opplæringen i Canvas. DIGIN retter gjennom kurs, arbeidsstuer og Drop-in fokus på endring av undervisningsformer ved hjelp av digitale verktøy. Kurs vil bli annonsert.

Hva skal jeg gjøre med dokumenter som jeg har i Fronter?

Fronter erstattes av Canvas for alle studenter og ansatte fra august 2018. Data du ønsker å ta vare på fra Fronter, må du selv hente ut av Fronter. Under https://ansatt.oslomet.no/fronter finner du veiledninger om hvordan du kan gjøre det.

Kontakt