Droppe til innhold

Nyheter

Fluktbakgrunn beriker skolen

Racha Najjar fra Libanon er en av fire nye studenter i det første kullet på kompletterende lærerutdanning. Her hilser hun på rektor Curt Rice. I bakgrunnen sitter medstudent Payam Abdulkarim. Foto: Sonja Balci

Fluktbakgrunn beriker skolen

- Takk for at dere valgte å komme til Norge. Dere er en berikelse for oss på HiOA og for den norske skolen. Rektor ønsket første studentkull velkommen til kompletterende lærerutdanning.

Som sykepleier eller lærer utdannet utenfor EU og EØS kan det være en lang vei til å få utøve yrket i Norge. HiOA tilbyr fra i høst et kompletterende studietilbud i sykepleie- og lærerutdanning for personer med utdanning fra utenfor EU og EØS. Ordningen er utviklet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Målet er at flere skal få utøve sin profesjon i Norge. De første sykepleierstudentene startet 7. august. I går startet de første lærerstudentene.

Alle de fire nye studentene har lærerutdanning fra hjemlandet. Nå får de tilleggsutdanningen som må til for at de skal oppfylle norske krav til godkjenning av utdanningen. De av studentene som har behov for det, får norsk språkopplæring som en del av studietilbudet.

En god start

- Foreløpig er det ikke så mange studenter, men dette er starten på mye mer, sier Hilde Harnæs, leder for institutt for grunnskole- og faglærerutdanning. Hun ser fram til å komme i gang med den nye pilotordningen.

Harnæs får støtte av rektor Curt Rice. - Jeg er veldig glad for denne bestillingen fra Kunnskapsdepartementet, og for det gode samarbeidet vi har med Utdanningsdirektoratet og NOKUT.

- Men først og fremst er jeg veldig glad for å kunne ønske velkommen til dere som starter her på HiOA i dag. Dere beriker oss med deres perspektiver på læring, og bidrar til språklig og kulturelt mangfold.

Integrering går begge veier

- Jeg er selv innvandrer til Norge, selv om jeg ikke har flyktet hit, forteller Rice. Han er født og oppvokst i Minnesota i USA, men har bodd i Norge de siste 25 årene.

Han forteller at han ofte møter en manglende forståelse for at integrering er en prosess som går begge veier.

- Det er like viktig at vi integrerer oss med menneskene som kommer hit til oss.

- Dere bidrar til denne toveis integreringen, først som studenter her på HiOA, og senere i kontakt med skoleelevene. Dere er en berikelse for det norske skolesystemet.

Rice roser arbeidet instituttet og administrasjonen har gjort for å få i gang ordningen, og forteller at han har store forventninger til studentene.

- Jeg kommer til å følge med på dere. Hjertelig velkommen til HiOA – og lykke til!

HiOAs kompletterende utdanningstilbud omfatter i dag sykepleier- og lærerutdanning. I løpet av 2018 starter også HiOA, i samarbeid med NTNU, opp en tilsvarende ordning for personer med ingeniør- og realfagsutdanning.