Droppe til innhold

Nyheter

Hvem skal representere deg i styret?

Foto: Eva Tønnessen/Khrono

Hvem skal representere deg i styret?

Husk fristen 8. april for å foreslå kandidater til å være ansattrepresentanter til OsloMets styre.

Fristen for nominasjoner er nå utløpt. 

Foreslå en kandidat til styret

Fristen for å nominere kandidater er 8. april kl 12. 

Vurderer du å stille til valg?

Vi har spurt to ansattrepresentanter som har sittet i universitetsstyret denne perioden om hvordan det har vært - les intervjuet!

Tre personer må foreslå samme kandidat

Tre ulike stemmeberettigede forslagsstillere må nominere samme person for at nominasjonen skal være gyldig. Veiledningen til hvordan dere går sammen om å nominere finner du inne i nominasjonsskjemaene.

Kan man takke nei til styreverv?

Dersom man blir valgt til et styreverv, plikter man – med visse unntak – å ta imot vervet. Se valgreglementet (pdf).

Hvem kan foreslås til styreverv?

For at noen skal kunne velges til universitetsstyret, må de: 

  • være ansatt på OsloMet i 50 % stilling eller mer
  • være fast ansatt og ha tiltrådt minst 4 uker før valgdagen 21. mai, eller være midlertidig ansatt og ha hatt sammenhengende ansettelse siden 21. november i fjor (6 måneder)
  • ikke være i permisjon for å jobbe annet sted enn OsloMet
  • ikke ha vært medlem av styret i 8 år eller mer tidligere (maksimalt to forutgående valgperioder)
  • ikke falle innenfor disse stillingskategoriene: rektor, dekan, senterledere SPS og SVA, direktør, instituttleder eller medlem av rektors stab

Hvordan foregår styrevalget?

Styrevalget gjennomføres 20.–24. mai 2019. Les mer om styrevalget.

chatbot-portlet