Droppe til innhold

Nyheter

Doktorgradskandidat Mariann Mathisen.

Foto: Mariann Mathisen.

OsloMets første digitale disputas

Mariann Mathisen ved institutt for arkiv-, bibliotek og informasjonsfag var først ute som digital kandidat.

– Jeg er kjempefornøyd med at det ble gjennomført på denne måten når man ikke kunne ha vanlig disputas, sier Mathisen.

Forenkle innhenting av forskning

Mathisen har i sin avhandling undersøkt ulike tilnærminger for å forenkle og optimalisere søkeprosessen for systematiske oversikter i helsetjenesten. 

– Jeg har sett på om det er mulig å forenkle søkene som bibliotekarene gjør i helseforskning, og om en kan gjøre det enklere å foreta systematiske søk for kunnskapsoppsummeringer, forteller hun. 

Kunnskapsoppsummeringene er nødvendige for å støtte opp under forskning og undersøke om det er behov for forskningen. 

Hva gjør du videre med det du har funnet? 

– I sommer tar jeg fri. Så tar jeg resultatene videre og publiserer artikler basert på funnene etterhvert, sier Mathisen. 

– Deilig å være ferdig

Mathisen var ikke spesielt stresset over at prøveforelesning og disputas skulle gå digitalt. 

– Det er fint at det ble løst og ikke satt på vent, sier hun. 

Hvordan gikk det? 

– Jeg er pragmatisk og tenker gjerne "good enough". Det gikk så bra som det kunne gått for meg og jeg opplevde at jeg hadde god støtte til gjennomføringen, sier Mathisen. 

– Selv om jeg er fornøyd er det nok andre som ville vært litt skuffet over å ikke kunne få avslutte på en mer tradisjonell måte. For meg var ikke det så viktig. Da var det viktigere å få avsluttet prosjektet. 

Sofaen neste

Selv om hun var fornøyd med gjennomføringen av prøveforelsning og disputas var det også godt å kunne skru av dataen etterpå. 

– Da jeg var ferdig åpnet jeg en flaske og spiste tapas med mannen min. Så gikk jeg en tur og sloknet på sofaen. 

Men én ting angrer hun på. 

– Jeg skulle gjerne tatt vare på alle hilsener og meldinger i chatten. Jeg fikk ikke mulighet til å takke alle. Neste gang det arrangeres på denne måten bør en huske å ta vare på loggen, sier Mathisen. 

Videre lesing

Hans Lund m.fl.: Towards evidence based research. BMJ Medical Journal (bmj.com).

Mariann Mathisen m.fl.: Tidsskriftet bør stille strengere krav til litteratursøk. Tidsskriftet - Den norske legeforening (tidsskriftet.no).

chatbot-portlet