Droppe til innhold

Nyheter

I forgrunnen ser vi en underarm stikker fram med en hånd som holder en smarttelefon. Skjermen viser nettaviser. I bakgrunnen ser vi en rekke norske papiravisforsider som ligger spredt utover.

Programmet passer for deg som har en faglig sterk posisjon på et forskningsområde med samfunnsrelevans.

Bli bedre til å formidle forskning

Har du lyst til å bli bedre til å formidle fag og forskning? Søk på Program for fremragende forskningsformidling! Søknadsfrist 2. desember.

Gjennom dette programmet tilbys forskere og fagfolk ved universitetet et omfattende kursprogram i forskningsformidling.

En rekke samlinger

Program for fremragende forskningsformidling ble etablert i 2014. Frem til nå har over 70 forskere og fagfolk ved OsloMet gjennomført programmet.

I januar 2020 starter en ny runde med spennende og lærerike kurs. Deltakerne får lære mer om blant annet:

  • Hvordan utforme og spisse budskap
  • Presentasjonsteknikk
  • Praktisk medietrening
  • Bruk av digitale og sosiale medier
  • Kronikker og leserinnlegg
  • Innsalg til mediene og medietrening

Se hele kursplanen (pdf)

Hvem kan søke?

Alle som har lyst til å bli bedre til å formidle fag og forskning oppfordres til å søke. Det er få plasser, men alle som er tilknyttet OsloMet kan søke om plass på programmet.

Søkerne må ha en faglig sterk posisjon og være motivert for å formidle forskning. Det vil bli lagt vekt på at forskningsområdet har et potensial for synliggjøring og en viss samfunnsrelevans.

Send søknad

Ønsker du delta på programmet? Send en søknad (maks en A4-side) til stig.nora@oslomet.no 

Søknaden må inneholde opplysninger om faglig bakgrunn, forskningsfeltets samfunnsrelevans, og en beskrivelse av hvorfor du ønsker å formidle forskning.

Søknadsfrist: Mandag 2. desember 2019

Oppstart: Tirsdag 14. januar 2020

chatbot-portlet