Droppe til innhold

Nyheter

- Målet er mindre rapportering

Utdanningsdirektør Marianne Brattland vil gjøre det enklere å drive med kvalitetsrapportering i utdanningene. Foto: Sonja Balci/OsloMet

- Målet er mindre rapportering

Systemet vi bruker til kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av utdanningene skal revideres. Planen er å få et enklere og mer helhetlig opplegg for kvalitetsrapportering.

Det er fire år siden dagens kvalitetssystem ble vedtatt av styret.

- Mye har skjedd siden da – vi er blitt universitet, NOKUT har kommet med nye krav til institusjonenes systematiske kvalitetsarbeid og KD har gjennom stortingsmeldingen «Kultur for kvalitet i høyere utdanning» kommet med nye verktøy og rammer for å heve utdanningskvaliteten, forteller utdanningsdirektør Marianne Brattland.

Hun leder nå et bredt sammensatt utvalg som skal revidere systemet vi bruker til kvalitetsrapportering i utdanningene på OsloMet.

- I tillegg har vi blitt mer digitale og internasjonale, og alt dette må ivaretas i vårt system for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av utdanningene, sier Brattland.

Vil forenkle og digitalisere

Arbeidsgruppen skal gjennomgå nåværende system ved OsloMet for å:

  • forenkle og forbedre systemet med tilhørende kvalitetsrapportering fra emne- til institusjonsnivå
  • lage et felles, overordnet system for alle tre sykluser (bachelor-, master-, og doktorgradsutdanninger)
  • sikre helhet og sammenheng mellom ulike former for tilsyn
  • kartlegge mulighet for å digitalisere hele eller deler av systemet og rapportering
  • sikre en tettere kobling opp mot øvrig virksomhetsstyring
  • sikre at endringer i studiekvalitetsforskriften (KD) og nye krav til kvalitetsarbeid i studietilsynsforskriften (NOKUT) er ivaretatt

Har du innspill?

På fakultetene er blant annet emneansvarlige og programledere ansvarlige for kvalitetsrapporteringen. Har du innspill eller forslag til arbeidsgruppen, så ta kontakt med din «lokale» representant eller Merete Helle i den sentrale utdanningsavdelingen.

Framdrift for arbeidet

Revideringsarbeidet vil gjennomgås av både utdanningsutvalget og doktorgradsutvalget ved OsloMet, og nytt system for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling vil bli endelig vedtatt av styret. Planen er å ha et nytt system på plass innen august 2019.

Arbeidsgruppen består av:

Bakerst fra venstre: Frode Eika Sandnes (TKD), Lars B. Kristofersen (SVA), Isak Grov Diesen (studentparlamentet), Marianne Brattland (leder av arbeidsgruppen, UTD), Steinar Brattenborg (LUI), Merete Helle (UTD).

Fremme fra venstre: Inga-Marita Ottoson (ORV), Mona K. Otnæss (FoU), Jannekce Wiers-Jensen (SPS), Jannicke Eriksen (UTD) og Agnete Vabø (SAM). Inger Langeggen (HV) og eksternt medlem Christen Soleim (UiB) var ikke til stede da bildet ble tatt.