Ressursside for ph.d.-kandidater ved SPS - Ansatt

Ressursside for ph.d.-kandidater ved SPS

Ressursside for ph.d.-kandidater ved SPS

Som ph.d.-kandidat, veileder eller personalansvarlig for en ph.d.-kandidat på ph.d.-programmet i profesjonsstudier, forholder du deg til forskrifter som gjelder alle ph.d.-kandidatene på OsloMet. I tillegg gjelder lokale retningslinjer og rutiner på Senter for profesjonsforskning (SPS).

Denne ressurssiden samler all informasjon som er spesifikk for SPS og som gjelder i tillegg til det du finner på fellesnettsidene for ph.d.

Programplanen for ph.d. i profesjonsstudier (student.oslomet.no).

Retningslinjer

Maler

Milepæler i ph.d.-løpet 

Første år

  1. Nye stipendiater får 10-15 minutter på første møte i forskningsgruppen for å presentere seg selv og prosjektet sitt. Det åpnes for spørsmål, men ikke en inngående kritisk debatt av prosjektet. Skissen kan sendes ut på forhånd, men forutsettes ikke lest.
  2. Nye stipendiater bør presentere utkast i forskergruppen i løpet av de første 6–12 månedene av stipendiatperioden. På dette møtet bør man også tilstrebe å se det man har arbeidet med så langt i sammenheng med ph.d.-prosjektet som helhet. Utkastet som sendes ut kan være en utvidet prosjektskisse, litteraturreview, prosjektstrategi, artikkelutkast e.l. avhengig av hva stipendiaten har behov for tilbakemelding på.

Midtveis og sluttlesningsseminar

Utfyllende informasjon om midtveis- og sluttlesningsseminar

Aktuelle lenker