Retningslinjer for organisasjonsendring

Retningslinjer for organisasjonsendring

Retningslinjer for organisasjonsendring er utarbeidet i tråd med styrets vedtak av 6. mars 2018, S-sak 11-2018 og gjelder fra 1. januar 2019.

Saksgang etter vedtak

Saksgang etter vedtak

 1. Beslutningstaker

  Informerer driftsenheten, med kopi til lokal HR, lokal ØK og Avd. HR.

  Lokal HR

  • avklarer tekniske konsekvenser med Avd. IKT.
  • avklarer at navn og forkortelser er i henhold til OsloMets navnestruktur. Avd. HR kan bistå.

  Lokal økonomiseksjon

  • vurderer eventuelle behov for endring av kostnadssteder og/eller budsjettenheter og DBH-koder. Avd. ØK kan bistå.

  Lokal driftsenhet

 2. Implementering

  Avdeling for HR

  Lokal HR

  • Foreligger det organisatoriske endringer i ansattforhold skal lokal HR informere den enkelte ansatte skriftlig om dette.

  Administrative fagenheter

  De administrative fagenhetene har ansvar for å iverksette endringsvedtaket i de fagsystem de drifter:

  • Avd. ØK utfører nødvendige endringer i SAP, UBW, samt evt. andre berørte økonomisystem og DBH.
  • Avd. IKT utfører nødvendige endringer i BAS og andre berørte system de drifter.
  • Sek. SDI utfører nødvendige endringer i elektronisk saksbehandlingssystem.
  • Avd. UTD utfører nødvendige endringer i Canvas og FS.
  • Avd. FoU utfører nødvendige endringer i Cristin.
  • Avd. SK utfører nødvendige endringer i organisasjonskartet, norsk og engelsk, og øvrige nødvendige endringer på www.OsloMet.no, samt intranett.
  • Avd. ED utfører nødvendige endringer i adgangskontroll, låssystem, skilting mv.

  Fagenhetene gir tilbakemelding til Avd. HR når implementeringen er gjennomført i systemene. Melding om endring vil, inntil annet blir bestemt, også gå pr. epost til epostlisten Varsling om organisatoriske endringer i fagsystemer.

  Lokal driftsenhet

  Oppdaterer sine egne sider på www.oslomet.no og ansattsidene - Avd. IKT besørger oppdatering av digital ansattkatalog.

Kontakt HR

Kontakt HR

Har du spørsmål - ta kontakt med HR lokalt .

Geir Haugstveit

E-post :
Sted/Adresse :
HR-direktør

Fak. HV

E-post :
Sted/Adresse :
Seksjon for HR
Url :
IDF ved HV

Fak. LUI

E-post :
Sted/Adresse :
Seksjon for HR

Fak. SAM

E-post :
Sted/Adresse :
Seksjon for HR

Fak. TKD

E-post :
Sted/Adresse :
Seksjon for HR

SVA

E-post :
Sted/Adresse :
Fagansvar HR