Læringsressurser og verktøy - Ansatt

Læringsressurser og verktøy

template.back.to.overview Læringsressurser og verktøy

Informasjon om læringsressurser og verktøy som for eksempel Canvas, bokskapet, pensumlistesystemet Leganto og timeplansystemet TP. Du finner også informasjon om Fagpersonweb og DIGIN.
 • Bokskapet

  Bokskapet inneholder en rekke emnekurs tilgjengelig online – registrering via OpenedX. Klikk på "Logg inn med Feide" nederst på siden for å logge inn.

 • Canvas

  Canvas er OsloMets læringsplattform.

 • DIGIN

  Vil du at studentene dine skal få mer utbytte av undervisningen din og lære mer? DIGIN gir veiledning og råd til å utvikle innovative læringsdesign, studentaktive læringsformer og i pedagogisk bruk av digitale verktøy. 

 • Fagpersonweb

  I Fagpersonweb kan du utføre en del nødvendige studieadministrative rutiner og oppgaver online via nettet.

 • Pensumlistesystemet Leganto

  Universitetsbiblioteket (UB) drifter og legger inn pensumlister i pensumlistesystemet Leganto. Leganto er tilgjengelig via Canvas.

 • Timeplanlegging

  Rutiner, frister og veiledninger for timeplanlegging ved OsloMet.

 • Personvern og informasjonssikkerhet for veiledere, undervisere og studenter

  Det er viktig å ivareta personvern og ta hensyn til informasjonssikkerhet i kontakten med kollegaer eller studenter. Lær mer om hva du, som underviser, veileder eller student, må tenke på rundt personvern og informasjonssikkerhet.