Læringsressurser og verktøy - Ansatt

Læringsressurser og verktøy

template.back.to.overview Læringsressurser og verktøy

Informasjon om læringsressurser og verktøy som for eksempel Canvas, OsloMetX, pensumlistesystemet Leganto og timeplansystemet TP. Du finner også informasjon om Fagpersonweb og DIGIN.
 • Canvas

  Canvas er OsloMets læringsplattform.

 • DIGIN

  Vil du at studentene dine skal få mer utbytte av undervisningen din og lære mer? DIGIN gir veiledning og råd til å utvikle innovative læringsdesign, studentaktive læringsformer og i pedagogisk bruk av digitale verktøy. 

 • Fagpersonweb

  I Fagpersonweb kan du utføre en del nødvendige studieadministrative rutiner og oppgaver online via nettet.

 • OsloMetX

  OsloMetX (tidligere Bokskapet) bistår ansatte i digital transformasjon, gjennom utvikling av digitale læreverk i OpenEdX. Gjennom PISA-kurs (uni.oslomet.no) gir vi opplæring i remediering av fagstoff og digital produksjon, som danner grunnlaget for åpen deling og fleksibel gjenbruk av læringsressurser. Ta kontakt med oss på oslometx@oslomet.no.

 • Pensumlistesystemet Leganto

  Universitetsbiblioteket (UB) drifter og legger inn pensumlister i pensumlistesystemet Leganto. Leganto er tilgjengelig via Canvas.

 • Personvern og informasjonssikkerhet for veiledere, undervisere og studenter

  Det er viktig å ivareta personvern og ta hensyn til informasjonssikkerhet i kontakten med kollegaer eller studenter. Lær mer om hva du, som underviser, veileder eller student, må tenke på rundt personvern og informasjonssikkerhet.

 • Timeplanlegging

  Rutiner, frister og veiledninger for timeplanlegging ved OsloMet.