Undervisningsverktøy | OsloMet - Ansatt - Ansatt

Læringsressurser og verktøy

Læringsressurser og verktøy

Bokskapet

Bokskapet inneholder en rekke emnekurs tilgjengelig online – registrering via OpenedX og Feide-login.

Canvas

Canvas er OsloMets læringsplattform. Canvas erstattet Fronter i august 2018.

DIGIN

DIGIN er en møteplass for utvikling og deling av digital undervisningspraksis som skal fremme kunnskapsdeling og yte god støtte til å utvikle undervisningen ved hjelp av digitale verktøy.

Fagpersonweb

I Fagpersonweb kan du utføre en del nødvendige studieadministrative rutiner og oppgaver online via nettet.

Pensumlistesystemet Leganto

Universitetsbiblioteket (UB) drifter og legger inn pensumlister i pensumlistesystemet Leganto. Leganto er tilgjengelig via Canvas.

Timeplanlegging

Rutiner, frister og veiledninger for timeplanlegging ved OsloMet.