Læringsressurser og verktøy - Ansatt

Læringsressurser og verktøy

Læringsressurser og verktøy

Informasjon om læringsressurser og verktøy som for eksempel Canvas, OsloMetX, pensumlistesystemet Leganto og timeplansystemet TP. Du finner også informasjon om Fagpersonweb og DIGIN.
 • Canvas

  Canvas er OsloMets læringsplattform.

 • DIGIN

  Vil du at studentene dine skal få mer utbytte av undervisningen din og lære mer? DIGIN gir veiledning og råd til å utvikle innovative læringsdesign, studentaktive læringsformer og i pedagogisk bruk av digitale verktøy. 

 • Fagpersonweb

  I Fagpersonweb kan du utføre en del nødvendige studieadministrative rutiner og oppgaver online via nettet.

 • OsloMetX

  OsloMetX (tidligere Bokskapet) bistår ansatte i digital transformasjon, gjennom utvikling av digitale læreverk i OpenEdX. Gjennom PISA-kurs (uni.oslomet.no) gir vi opplæring i remediering av fagstoff og digital produksjon, som danner grunnlaget for åpen deling og fleksibel gjenbruk av læringsressurser. Ta kontakt med oss på oslometx@oslomet.no.

 • Pensumlistesystemet Leganto

  Universitetsbiblioteket (UB) drifter og legger inn pensumlister i pensumlistesystemet Leganto. Leganto er tilgjengelig via Canvas.

 • Personvern og informasjonssikkerhet for veiledere, undervisere og studenter

  Det er viktig å ivareta personvern og ta hensyn til informasjonssikkerhet i kontakten med kollegaer eller studenter. Lær mer om hva du, som underviser, veileder eller student, må tenke på rundt personvern og informasjonssikkerhet.

 • Timeplanlegging

  Rutiner, frister og veiledninger for timeplanlegging ved OsloMet.