Lederutvikling - Ansatt

Lederutvikling ved OsloMet

Lederutvikling ved OsloMet

Ledelse og lederutvikling er viktige virkemidler for realisering av OsloMets samfunnsoppdrag og målsetninger. OsloMet har et virksomhetsinternt lederutviklingsprogram som består av målgruppedefinerte programmer, driftsintegrerte aktiviteter og en kursportefølje for lederopplæring.

Program for lederutvikling er fakultetsovergripende og ligger i Avd. HR i universitetets sentrale Avdeling for organisasjon og virksomhetsstyring, ORV.

 • Formål

  Lederutviklingen skal bidra til at universitetets ledere har oppdatert og relevant kompetanse i møte med endrede krav. Formålet med det virksomhetsinterne lederutviklingsprogrammet er:

  • Kompetanseutvikling
   Lederutviklingstilbudet legger til rette for at lederne, enkeltvis og samlet, vedlikeholder og utvikler sin lederkompetanse.
  • Strategisk forankret og driftsintegrert utvikling
   Som virksomhetsinternt program skal tilbudet være tilpasset OsloMets særpreg, målsetninger og utviklingsbehov og skal understøtte pågående prosesser på vei mot realiseringen av strategiske mål.
 • Tilbud for alle ledere

  Alle OsloMets ledere får tilbud om kompetansehevende tiltak og møteplasser på tvers.

 • Tilbud til potensielle ledere

  En viktig del av forberedelsen til lederrekrutteringer er å få frem potensielle ledere internt. Høsten 2018 tilbyr vi et kortprogram for ansatte som er interessert i ledelse og vurderer en lederrolle som aktuell karrierevei.

  Vil jeg bli leder? Program for potensielle ledere

 • Tilbud for nye ledere

  Mange av lederstillingene ved OsloMet er på åremål, og vi har som følge av det relativt hyppige lederskifter. En del av åremålene utløper dessuten samtidig, slik at vi tidvis har mange nye ledere på samme tid. Også i lederstillinger som ikke er på åremål, skjer det utskiftninger slik at vi får nye ledere til universitetet. Dermed er det i lederutviklingstilbudet vektlagt å utvikle gode lederskifte-prosesser, samt å gi støtte til nye ledere gjennom en intern mentorordning og et program for nye ledere.

 • Ledelse av utdanning og FoU

  OsloMet har to lederutviklingsprogrammer rettet mot ledelse av kjernevirksomheten.

 • Kursportefølje for lederopplæring

  Ledere tilbys selvstendige kurs innen avgrensede temaer eller verktøy hvor de melder seg på etter behov. Temaer kan være møtekultur, arbeidsgivers styringsrett, konflikthåndtering, økonomistyring o.a.

  Kursene publiseres via OsloMet-akademiets kurskalender hvor man kan lese kursbeskrivelser og melde seg på.

Kontakt

Kontakt