Lederutvikling - Ansatt

Lederutvikling ved OsloMet

Lederutvikling ved OsloMet

Ledelse og lederutvikling er viktige virkemidler for realisering av OsloMets samfunnsoppdrag og målsetninger. OsloMet har et virksomhetsinternt lederutviklingsprogram som består av målgruppedefinerte programmer, driftsintegrerte aktiviteter og en kursportefølje for lederopplæring.

Program for lederutvikling er fakultetsovergripende og ligger i Avd. HR i fellesadministrasjonen.

 • Formål

  Lederutviklingen skal bidra til at universitetets ledere har oppdatert og relevant kompetanse i møte med endrede krav. Formålet med det virksomhetsinterne lederutviklingsprogrammet er:

  • Kompetanseutvikling: Lederutviklingstilbudet legger til rette for at lederne, enkeltvis og samlet, vedlikeholder og utvikler sin lederkompetanse.
  • Strategisk forankret og driftsintegrert utvikling: Som virksomhetsinternt program skal tilbudet være tilpasset OsloMets særpreg, målsetninger og utviklingsbehov og skal understøtte pågående prosesser på vei mot realiseringen av strategiske mål.
 • Ny som leder ved OsloMet

  Mange av lederstillingene ved OsloMet er på åremål, og vi har som følge av det relativt hyppige lederskifter. En del av åremålene utløper dessuten samtidig, slik at vi tidvis har mange nye ledere på samme tid. Også i lederstillinger som ikke er på åremål, skjer det utskiftninger slik at vi får nye ledere til universitetet. Dermed er det i lederutviklingstilbudet vektlagt å gi støtte til nye ledere gjennom en intern mentorordning og et program for nye ledere.

 • Ledelse av utdanning og FoU

  OsloMet har lederutviklingsprogrammer rettet mot ledelse av kjernevirksomheten.

 • Ledelse i endring og omstilling

  Vi skal ivareta våre oppgaver som universitet og administrasjonen forventes å støtte opp under primæroppgavene på en god måte. Det innebærer endringer i forventningene til type tjenester og oppgaver, arbeidsprosesser og/eller verktøy for å støtte opp under strategiske mål.

  Les mer om ledelse i endring og omstilling

 • Kursportefølje for lederopplæring

  Ledere tilbys selvstendige kurs innen avgrensede temaer eller verktøy hvor de melder seg på etter behov. Temaer kan være møtekultur, arbeidsgivers styringsrett, konflikthåndtering, økonomistyring o.a.

  Kursene publiseres via OsloMet-akademiets kurskalender hvor man kan lese kursbeskrivelser og melde seg på.

Kontakt

Kontakt