Hvem gjør hva | Kommunikasjon | Kommunikasjon og profil - Ansatt

Hvem gjør hva - kommunikasjon ved OsloMet

Hvem gjør hva - kommunikasjon ved OsloMet

Hva er ditt ansvar i kommunikasjonen og hvem kan hjelpe om du står fast?

Her kan du lese den vedtatte kommunikasjonspolicyen til OsloMet i sin helhet.

Kontakt

Kontakt