Hvem gjør hva | Kommunikasjon | Kommunikasjon og profil - Ansatt

Kommunikasjonspolicy

Kommunikasjonspolicy

Kommunikasjonspolicy for OsloMet ble vedtatt september 2016. Den definerer mål, gir føringer og tydeliggjør ansvar og roller i kommunikasjonsarbeidet ved OsloMet.

Hvem gjør hva?

Ditt ansvar for kommunikasjon

Hvem har ansvaret for at kommunikasjonen går ut og når fram?

Kommunikasjonsansvaret i staten følger saksansvaret og linjeprinsippet. Hvis du har ansvar for saken, er det ditt ansvar å informere og kommunisere om saken i organisasjonen, eller delegere ansvaret i egen linje. Bruk verktøyet: Bli god på linjekommunikasjon

Kommunikasjonsansvar i praksis

  • Ansvaret for å kommunisere om en sak ligger hos enheten som har fagansvaret. Å kommunisere om saken sin kan for eksempel være å lage en sak og dele på intranettet enten som nyhet eller i en gruppe, eller holde et temamøte.
  • Innhold til nett skal skrives på to språk i henhold til retningslinjer for informasjon på engelsk ved OsloMet. Den ansvarlige fagenheten har selv ansvaret for å utarbeide informasjonen på engelsk.

Hva sier statens kommunikasjonspolitikk?

«Ledere har et særskilt ansvar for god kommunikasjon, men ansatte på alle nivåer har også et selvstendig ansvar for å dele informasjon med andre.»

«Informasjon og kommunikasjon er ikke mål i seg selv, men ett av flere virkemidler for å oppnå sine mål og løse sine oppgaver på en effektiv og tilfredsstillende måte [som] må vurderes og benyttes på lik linje med andre typer virkemidler, slik som de økonomiske, juridiske og organisatoriske virkemidlene.»

Kilde: statens kommunikasjonspolitikk (pdf på regjeringen.no)

Kontaktpunkter og hvem kan hjelpe?

Ta kontakt med din nærmeste kommunikasjonsrådgiver hvis du trenger bistand og veiledning. 

Kontakter på fakultetene

Kontakter på sentrene

Avdeling for samfunnskontakt og kommunikasjon (SK)

  • har ansvar for å fremskaffe og forvalte felles kommunikasjonskanaler for OsloMet, og har det redaksjonelle ansvaret for felleskanalene.
  • har operativt ansvar for å publisere i felleskanalene og kvalitetssikre innhold før publisering.

Avd SK er delt inn i 4 team som ledes av hver sin teamleder:

Kontakt

Kontakt