Hvem gjør hva | Kommunikasjon | Kommunikasjon og profil - Ansatt

Hvem gjør hva?

Hvem gjør hva?

Hva er ditt ansvar i kommunikasjonen og hvem kan hjelpe om du står fast?

Her kan du lese den vedtatte kommunikasjonspolicyen til OsloMet i sin helhet.

 • Ditt ansvar for kommunikasjon

  Hvem har ansvaret for at kommunikasjonen går ut og når fram?

  Kommunikasjonsansvaret i staten følger saksansvaret og linjeprinsippet. Hvis du har ansvar for saken, er det ditt ansvar å informere og kommunisere om saken i organisasjonen, eller delegere ansvaret i egen linje. Bli god på linjekommunikasjon.

 • Kommunikasjonsansvar i praksis

  Ansvaret for å kommunisere om en sak ligger hos enheten som har fagansvaret. Å kommunisere om saken sin kan for eksempel være å lage en sak og dele på intranettet enten som nyhet eller i en gruppe, eller holde et temamøte.

  Innhold til nett skal skrives på to språk i henhold til retningslinjer for informasjon på engelsk ved OsloMet.

  Den ansvarlige fagenheten har selv ansvaret for å utarbeide informasjonen på engelsk.

 • Kontaktpunkter og hvem kan hjelpe?

  Ta kontakt med din nærmeste kommunikasjonsrådgiver hvis du trenger bistand og veiledning. Dersom du jobber i en enhet som ikke har nettredaktør kan du kontakte nettredaksjonen@oslomet.no.

  Kontakter på fakultetene

  Kontakter på sentrene

  Avdeling for samfunnskontakt og kommunikasjon (SK)

  • har ansvar for å fremskaffe og forvalte felles kommunikasjonskanaler for OsloMet, og har det redaksjonelle ansvaret for felleskanalene.
  • har operativt ansvar for å publisere i felleskanalene og kvalitetssikre innhold før publisering.

  Avd. SK er delt inn i fem team

  • Team VK - virksomhetskommunikasjon
  • Team SF - samfunnskontakt og forskningsformidling
  • Team student
  • Team digital
  • Team marked
   • bidrar med rådgivning og veiledning, planlegging og maler. Ta gjerne kontakt og spør om råd
   • i forbindelse med grafisk materiell: grafisk@oslomet.no

  Send e-post til nettredaksjonen@oslomet.no for å ta kontakt med avdeling SK.

Kontakt

Kontakt