Om hva og hvor kan du si ifra? - Ansatt

Om hva og hvor kan du si ifra?

Om hva og hvor kan du si ifra?

Identifisering og korrigering av avvik og kritikkverdige forhold er viktig for OsloMet, og terskelen for å si ifra om ulike forhold skal være lav. Her finner du informasjon om hva du kan si ifra om, og hvor de ulike forholdene skal meldes.

OsloMet har følgende kanaler for melding av avvik, varsel og andre forhold: 

  • Avvikskanal for HMS-avvik
  • Meldingsordning for sikkerhetshendelser og personvernavvik
  • Varslingskanal for å si ifra om kritikkverdige forhold
  • Varsling om forskningsetiske forhold (meldes skriftlig til dekan/senterleder)