Forskning i studentoppgaver - Ansatt

Forskning/studentoppgave

Forskning/studentoppgave

Her får du litt informasjon om hva som er ditt ansvar og hva du bør huske på i oppfølging av studenter du skal være veileder for og som skal behandle personopplysninger i sin studentoppgave.
 • Ansvar

  Når studentene skal utføre en undersøkelse er det viktig at noen tar ansvar for at undersøkelsen gjennomføres og utføres på en forsvarlig måte. Studenten kan ikke selv ta hele dette ansvaret og stå som «prosjektleder». Det er du som veileder som har dette ansvaret og må stå som «prosjektleder» for undersøkelsen.

  Du som veileder er ansvarlig for at studenter som skal behandle personopplysninger på vegne av OsloMet er gitt informasjon, opplæring og tilgang til nødvendig infrastruktur,- for dermed å kunne gjennomføre behandlingen av personopplysninger på en trygg måte.

  Du skal i sammen med studenten, ved kvalitetssikring, blant annet vurdere om det er nødvendig å samle inn personopplysninger, hvilke personopplysninger det er nødvendig å samle inn ut ifra formålet med prosjektet/studieoppgaven og om prosjektet/studieoppgaven skal vurderes av Personverntjenester (Sikt).

 • Opplæring

  Se nettside der du får noen tips til opplæringsressurser.

 • Hva du som veileder må huske på

  Ta kontakt med personvernkontakt ved ditt fakultet ved spørsmål.

 • Din tilgang som veileder til meldeskjema hos Personverntjenester (Sikt)

  Oppgitt veileder i meldeskjemaet mottar automatisk en invitasjon til prosjektet når meldeskjemaet sendes inn. Veileder må svare på invitasjonen ved å trykke på lenken og logge inn. Personverntjenester (Sikt) sender ut en purring etter fem dager, dersom veileder ikke har svart på invitasjonen. Veileder får administrative rettigheter til prosjektet, det vil si adgang til å redigere og sende inn meldeskjemaet, skrive i meldingsdialogen, opprette nye meldeskjema og datahåndteringsplaner, samt dele prosjektet videre med flere.

  Alle som et prosjekt er delt med (prosjektmedlemmer) mottar et e-postvarsel når noen i prosjektet sender meldinger, eller når Personverntjenester (Sikt)s rådgivere sender meldinger eller foretar en vurdering av meldeskjema. 

  Alle som har tilgang til å administrere eller redigere et prosjekt kan skrive og lese meldingsdialogen til tilknyttede meldeskjema.  

  Det vil komme mer funksjonalitet knyttet til varslingssystemet, eksempelvis mulighet til å skru av enkelte varsel.  

 • Skal du ta i bruk en ny applikasjon eller et IT-system?

  Har du behov for å ta i bruk eller anskaffe ny applikasjon, programvare, nytt teknisk utstyr eller et IT-system? Husk å klargjøre behovet, samt forhold rundt bruk og forvaltning før du går videre.

 • Personvernkontakt

  Ta kontakt med personvernkontakt for din enhet, fakultet/senter for bistand ved behov.