Droppe til innhold

Vårt OsloMet

Vårt OsloMet

Kompetanseutvikling

Forskermobilitet - reise inn eller ut som forsker

OsloMet ønsker å tilrettelegge både for våre forskere som ønsker opphold ved utenlandske institusjoner, og utenlandske forskere som vil ha et kortere eller lengre opphold ved OsloMet.

Finn internasjonalt utlyste stipendiater og stillinger

En rekke stipendiat- og forskningsstillinger publiseres på den europeiske EURAXESS-portalen. Som forsker kan du søke direkte på utlyste stillinger eller legge inn CVen din. Du finner også en oversikt over hvilke institusjoner som bruker portalen.

Finn fram til stipend- og finansieringsordninger

Forskningsrådets stipendbase samler alle mobilitets-stipendordninger som er relevante for norske forskere. Stipendbasen gir en kort presentasjon av mobilitetsstipender fra Forskningsrådet og andre aktører. Den inneholder informasjon om hvem som kan søke, hva man kan søke på og hvor mye støtte som gis.

Sjekklister for utgående forskere til utlandet: Planlegg utenlandsoppholdet

Både i forkant av et utenlandsopphold, under oppholdet og før tilbakereise til Norge er det mye praktisk som bør være på plass. På OsloMet er det FoU-avdelingen og de lokale HR-enhetene som bistår med ansattmobilitet. En del må ordnes fra Norge i forkant, mens andre ting må ordnes i samarbeid med vertsinstitusjonen i det landet du skal til.

EURAXESS-portalen har laget sjekklister som kan brukes i planleggingen av ditt utenlandsopphold. Sjekklister for Europa- og USA-opphold er oftest aktuelt, men det finnes også mobilitetsprogrammer i en rekke andre land.

Interne rutiner i forkant av utreise

De lokale kontaktene på HR, samt Seksjon for lønn og regnskap, må informeres om utreisedato og varigheten på oppholdet ditt. Dette er både av sikkerhetshensyn for at HR skal vite hvor de ansatte befinner seg i tilfelle nødsituasjoner, og for at lønn og skatt skal bli riktig behandlet.  

Boligstøtte

Les retningslinjer for boligordning og strategiske midler til boligstøtte (pdf)

Charter and Code

OsloMet er Charter and Code-sertifisert fra EU-kommisjonen som en HR Excellence in Research-institusjon. Dette er et kvalitetsstempel som viser at OsloMet har behandlet EUs 40 prinsipper rundt områder som etikk, forskerkarriere, arbeidsmiljø og rettferdig rekruttering. Les mer om Charter and code for OsloMet.

Charteret beskriver et sett med virkemidler som skal imøtekomme utfordringer knyttet til forskerrekruttering og – mobilitet. Charteret skal gjøre forskerkarrieren mer attraktiv og gjøre det lettere for forskere å flytte på seg i Europa. Les mer informasjon om å jobbe og forske på OsloMet for internasjonale forskere

Logo "HR Excellence i forskning"

OsloMet er godkjent for bruk av HR Excellence in Research-logo for å bidra til å fremme seg selv som en leverandør av et stimulerende og gunstig arbeidsmiljø. Logoen reflekterer OsloMets forpliktelse til kontinuerlig forbedringer i tråd med European Charter for Researchers og Code of Conduct ved rekruttering av forskere, særlig forpliktelsen til å oppnå rettferdig og gjennomsiktig rekrutterings- og avgrensningsprosedyrer. Se logoen (JPG) og en grafisk guide (PDF).

Lenker

Kontakt


chatbot-portlet